Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Strona główna

LIX (59) sesja Rady Miejskiej w Sławie

 • Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium
 • 2023-06-29 | 15:00:00
 • Dodał / Autor: Remigiusz Bachorski
 • Miejsce:.Sala 001 Urzędu Miejskiego w Sławie
 • Region: .Sława
 • Organizator:.Burmistrz Sławy, Biuro Rady
 • Opłaty:.
 • Liczba miejsc:.
 • Osoba kontaktowa:.Kierownik Biura Rady 68 355 83 16
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2022.
 5. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Sława  za lata 2021-2022.
 6. Sprawy organizacyjne Rady.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/184/00 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 grudnia 2000 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego we Wschowie i Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencje 2024-2027.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”. 
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania godności „Sławski Laur”.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2023.
 19. Projekt zmiany Uchwały Nr LII/373/22 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2023-2037.
 20. 20.Interpelacje i wnioski.
 21. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII nadzwyczajnej sesji.
 22. Zamknięcie obrad.

  Projekty uchwał dostępne na biuletynie gminy
 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku