• Baner: s1
  • Baner: s2
  • Baner: s4

Dashboard

Przebudowa drogi na finiszu

  • 05-06-2023
Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi na finiszu
Inwestycja prowadzona przez Powiat Wschowski w Starym Strączu zbliża się ku końcowi. Projekt, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 1017F, jest już na etapie ostatnich prac.
 
Poszczególne etapy inwestycji zostały już zakończone, w tym budowa kanału technologicznego i zjazdy do posesji. Na całym odcinku drogi wykonana została profilowana warstwa podbudowy, co zapewni stabilność i trwałość drogi. Niedawno zakończono również etap wylewania asfaltu na całym odcinku drogi. Dodatkowo zostały ustawione wpusty uliczne, co zapewni właściwe odprowadzenie wody deszczowej. Droga jest obecnie w fazie odbioru. Mieszkańcy Starego Strącza wkrótce będą mogli się cieszyć się nową i bezpieczną drogą powiatową nr 1017F​1​.
Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny do przebudowy pochodzić będzie z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Operacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Znajdź nas na Facebooku