• Baner: s1
  • Baner: s2
  • Baner: s4

Dashboard

Polski Ład dla Sławy

  • 25-10-2021
Ilustracja do informacji: Polski Ład dla Sławy
Dzisiaj Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja. Gmina Sława znalazła się wśród 2780, które otrzymają wsparcie dla swoich inwestycji. Dofinansowanie otrzymały dwa z trzech wniosków złożonych przez sławski samorząd. 
Pierwsza z inwestycji to: Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16 w Sławie. Przewidywana wartość całkowita zadania wynosi  4.160.695,00 zł, kwota pozyskanych środków to 3.536.590,00 zł, wkład własny gminy to 624.105,00 zł. Przewidywany okres realizacji to 12 miesięcy od momentu podpisania promesy.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty budowlane na 3 kondygnacjach budynku (szpachlowanie, malowanie, płytki, stolarka drzwiowa itd), wymianę instalacji elektrycznej, punktów świetlnych na LED, instalację fotowoltaiczną o mocy 49,88 kWp, system monitoringu CCTV, instalację wod.-kan., przyłącze gazowe, wymianę kotłów węglowych na gazowe 3 x 65 kW – 195 kW.
Drugie zadanie, na które Gmina Sława pozyskała wsparcie to: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – etap II. Przewidywana wartość całkowita zadania wynosi  4.100.000,00 zł, kwota pozyskanych środków to 3.690.000,00 zł, wkład własny gminy to 410.000,00 zł. Przewidywany okres realizacji to 12 miesięcy od momentu podpisania promesy. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni z ziemnych na naturalną tzw. HanseGrand, wykonanie 3 mostków, nasadzenia i pielęgnację zieleni, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci), oświetlenie LED, monitoring w części nowosolskiej parku, a także bagrowanie linii brzegowej jeziora.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Znajdź nas na Facebooku