Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności slawa.pl

Gmina Sława zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej slawa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak opisów rozszerzonych dla zdjęć,
 • część dokumentów została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Remigiusz Bachorski.
 • E-mail: remigiusz~.~bachorski~@~slawa~.~pl
 • Telefon: 68 355 83 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Sławy
 • Adres: ul. Henryka Pobożnego 10
  67 410 Sława
 • E-mail: slawa~@~slawa~.~pl
 • Telefon: 68 355 83 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Sławie położony jest przy ulicy Henryka Pobożnego 10.
Do budynku prowadzą schody. Obiekt jest wyposażony w windę przyległą do klatki schodowej dostępną  z poziomu chodnika. Winda jest wyposażona w system komunikatów głosowych a przyciski są opisane w systemie brajla. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku tuż obok wejścia i klatki schodowej. Na parterze budynku znajduje się również kasa. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala posiedzeń, sala ślubów i sekretariat burmistrza.
Sala konferencyjna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na każdym piętrze znajdują  się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku