Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Edukacja ekologiczna

Wodne szaleństwo na plaży

Ilustracja do informacji: Wodne szaleństwo na plaży
Ostatniego dnia Dni Sławy - Lato bez Granic 2019 przygotowanych zostało wiele atrakcji dla najmłodszych. Na plaży Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW Teatr Katarynka - Bajki Stają Się Rzeczywistościąwystawił sztukę pt. „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing". Dzięki temu przedstawieniu dzieci dowiedziały się, że ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale to bardzo rozległa dziedzina nauki. Śpiew, taniec i nietuzinkowe przeboje muzyczne sprawiły, że maluchy z zaciekawieniem przyswajały wiedzę nt. dbałości o stan środowiska.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36 Galeria zdjęć: Wodne szaleństwo dla maluchów

Dzięki komediowej fabule była to niezapomniana lekcja zarówno dla młodych, jak i dorosłych widzów. Po spektaklu odbył się koncert piosenek Disney'a, znanych z największych animowanych produkcji. Był czas na malowanie buziek, modelowanie balonów, gry i zabawy z wodą oraz tańce z żywą maskotką. Impreza odbyła się przy współudziale Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW i Urzędu Miejskiego w Sławie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Z przyjemnością przedstawiamy wszystkie prace złożone w ramach konkursu „Przyroda i Ekologia w Gminie Sława”.
 

I kategoria skierowana do przedszkolaków i dzieci z klas I pt. „Bocian w gnieździe”

16 Galeria zdjęć: Prace plastyczne Bocian w gnieździe

II kategoria dotyczy dzieci z klas II i III pt. „Woda w przyrodzie”

14 Galeria zdjęć: Prace plastyczne Woda w Przyrodzie

III kategoria dotycząca młodzieży z klas IV-VI ulotka pt. „Wzgórza Pszczółkowskie”

9 Galeria zdjęć: Prace plastyczne Wzgórza Pszczółkowskie

XIV Edycja Konkursu Zbieraj Baterie Dbaj o Środowisko o tytuł najefektowniejszej placówki oświatowej

Ilustracja do informacji: XIV Edycja Konkursu Zbieraj Baterie Dbaj o Środowisko o tytuł najefektowniejszej placówki oświatowej
Suma zebranych baterii z poszczególnych szkół w roku szkolnym 2018/2019
wynosi 945 kg.
W Urzędzie Miejskim zebrało 20 kg.
Razem 965 kg baterii z 9 punktów.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Zbieraj Baterie - Dbaj o Środkowisko

Najmłodsi mieszkańcy zebrali prawię tonę zużytych baterii
Brawo dzieci, brawo młodzież! Z przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach zakończonego właśnie konkursu „Zbieraj baterie - Dbaj o środowisko”.
Brały w nim udział przedszkola i pozostałe placówki oświatowe z terenu naszej gminy.
A oto wyniki zbiórki:
I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Promyk” w Sławie, które otrzymuje tytuł Najefektywniejszej placówki oświatowej oraz bon podarunkowy i certyfikat
II miejsce- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu (bon podarunkowy)
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie (bon podarunkowy)
Zasadą wyłonienia zwycięzców jest przeliczenie ilości zebranych baterii na liczbę uczniów/przedszkolaków w danej szkole. W tej edycji maluchy z Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Sławie zebrały aż 100kg zużytych baterii, w przeliczeniu na jednego przedszkolaka – 2,22 kg. Gratulujemy zwycięzcom, ale również pozostałym uczestnikom!
Skrzętne gromadzenie przez cały rok szkolny zużytych baterii dało naprawdę doskonały efekt. Uzbieraliście prawie tonę niebezpiecznych odpadów! Dzięki temu do środowiska nie trafi mnóstwo niebezpiecznych substancji, które znajdują się w bateriach. Dzięki temu czystsze będzie nasze środowisko.
Jeszcze raz dziękujemy za czynny udział w tej ekologicznej rywalizacji zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

W załączniku protokół konkursowy. 

Załączniki

 • DOCX Rozmiar: 17,3 KiB Ilość pobrań: 261

  Pobierz

Ekoteatr dla dzieci

Ilustracja do informacji: Ekoteatr dla dzieci
Jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach, co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady. Na zaproszenie Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sławie Krakowskie Biuro Promocji Kultury trudniące się organizacją imprez artystycznych zaprezentowało spektakl edukacyjny pn. Rajska wyspa"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16 Galeria zdjęć: Ekoteatr dla dzieci

Tem­atyką spek­taklu były zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego. Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem zapewnili dzieciom wspani­ałą zabawę połąc­zoną z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dzieci brały czynny udział w przed­staw­ie­niu, odpowiadały na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom. Spektakl grano dwa razy dla uczniów i przedszkolaków z naszej gminy.

Przyroda i ekologia w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Przyroda i ekologia w Gminie Sława
Szczegóły konkursu i regulamin w załączniku.

Załączniki

 • DOC Rozmiar: 37 KiB Ilość pobrań: 402

  Pobierz
 • DOCX Rozmiar: 24,1 KiB Ilość pobrań: 342

  Pobierz
 • DOCX Rozmiar: 18,2 KiB Ilość pobrań: 297

  Pobierz
 • DOCX Rozmiar: 18,1 KiB Ilość pobrań: 292

  Pobierz

Zbieraj baterie-Dbaj o środowisko

Ilustracja do informacji: Zbieraj baterie-Dbaj o środowisko
Ruszyła kolejna już edycja konkursu, organizowanego przez Urząd Miejski w Sławie - Zbieraj baterie-Dbaj o środowisko o tytuł najefektywniejszej placówki oświatowej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Zbieraj baterie - Dbaj o środowisko

 
REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU BURMISTRZA SŁAWY
„ZBIERAJ BATERIE - DBAJ O ŚRODOWISKO”
 
1. Konkurs dotyczy uczniów szkół podstawowych i przedszkolnych uczących się
na terenie gminy Sława.
2. Hasłem konkursu jest: „ZBIERAJ BATERIE - DBAJ O ŚRODOWISKO”
3. Konkurs przeprowadzony będzie według poszczególnych szkół:
 
 
1. SP w Krzepielowie
 
2. SP Stare Strącze
 
3. SP Ciosaniec
 
4. SP Sława
 
5. Przedszkole Samorządowe w Sławie
 
6. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
 
7. Przedszkole Niepubliczne „Promyk”
 
8. Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy”
 
9. Szkoła Podstawowa „ Happy House”
 
4. Cel konkursu:
- Uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności segregacji odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
- Zwrócenie uwagi na skalę problemu związanego z dużą ilością zużytych baterii,
- Promowanie właściwej postawy racjonalnego korzystania ze środowiska
i gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
- Wyłonienie i nagrodzenie szkół i przedszkoli, których uczniowie najaktywniej uczestniczą w zbiórce baterii,
- Ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi ze sprzętu elektronicznego, w tym zużytych baterii,
- Kształtowanie pozytywnego i odpowiedzialnego stosunku młodzieży
do środowiska.
 
5. Konkurs przeprowadzony będzie w jednej kategorii:
NAJEFEKTYWNIEJSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA
Laureatem konkursu zostaje placówka, w której zebrano największą masę zużytych baterii w przeliczeniu na jednego przedszkolaka/ucznia szkoły.
6. Baterie zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Sławie i zważone przez upoważnionych pracowników ww. Urzędu. W dalszej drodze baterie zostaną poddane utylizacji.
7. Po zgromadzone baterie w ustalonych telefonicznie dniach będą przyjeżdżać
i odbierać z sekretariatu szkoły upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławie wraz z podpisanym protokołem przekazania baterii.
8. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić 1 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie czerwca br.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Sławskim i na stronie internetowej: www.slawa.pl.
10. Wszystkie placówki oświatowe uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy udziału w ekologicznej akcji selektywnej zbiórki baterii.
 
 
 

Młodzież zebrała ponad tonę odpadów

Ilustracja do informacji: Młodzież zebrała ponad tonę odpadów
XIII edycja konkursu pt.: „Zbieraj baterie-dbaj o środowisko” za nami. Celem tej inicjatywy jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. W tej edycji zebrano rekordową ilość zużytych baterii, aż 1200 kg! A to oznacza, że taka ilość nie zanieczyści środowiska, a zostanie w cywilizowany sposób unieszkodliwiona.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Młodzież zebrała ponad tonę odpadów.

Jako że był to konkurs, musieliśmy wyłonić zwycięzców. Zasada była prosta: po zważeniu przeliczyliśmy wagę zabranych baterii na jednego ucznia w danej placówce oświatowej. Zwycięzcy otrzymali bon podarunkowy i certyfikat. Zwycięzcami zostali:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzepielowie-otrzymała tytuł Najefektywniejszej placówki oświatowej
- II miejsce- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu
- III miejsce- Niepubliczne Przedszkole „Promyk” w Sławie
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzepielowie zebrali aż 254 kg zużytych baterii, w przeliczeniu na jednego ucznia- 2,4 kg. Taką postawę się chwali i nagradza. Gratulujemy zwycięzcom, oraz wszystkim którzy brali udział w zbiórce!
Dziękujemy za zaangażowanie uczniów i nauczycieli.

Konkurs przyrodniczy dla przedszkolaków

Ilustracja do informacji: Konkurs przyrodniczy dla przedszkolaków
Pierwszy dzień wiosny to czas, w którym przyroda powoli budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze liście, do Polski wracają bociany, a niedźwiedzie budzą się ze snu. Z tej okazji w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie zorganizowano konkurs pn. „Przyroda w naszym środowisku". Maluchy miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących nasz kraj.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18 Galeria zdjęć: Konkurs dla przedszkolaków

Dzieci biorące udział w konkursie zostały podzielone na trzy zespoły, po pięciu uczestników w każdym. Zmagały się one z ciekawymi i pouczającymi zadaniami praktycznymi. Dzieci rozpoznawały głosy ptaków, odgadywały zagadki, rozwiązywały rebus, a nawet podawały nazwy zwierząt w języku angielskim. Rywalizację drużyn oceniała komisja konkursowa, w której składzie zasiedli: Dyrektor Przedszkola, Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sławie (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska), Nadleśnictwa Sława Śląska i Koła Łowieckiego. 
Wybór najlepszej drużyny nie był łatwy ze względu na wysoki poziom wiedzy, jaki prezentowały dzieci. Stąd też Komisja zdecydowała o nagrodzeniu wszystkich uczestników. 
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody, rozszerzenie wiedzy na jej temat oraz budowanie więzi z nią.

IX Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego

Ilustracja do informacji: IX Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego
Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu „Przyroda i Ekologia w Gminie Sława”. Organizatorem jest Urząd Miejski w Sławie pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Sława Śląska. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Konkurs ekologiczny

Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem, mamy nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. Jednym z głównych celów organizacji konkursu jest wychowanie świadomego społeczeństwa, właściwie pojmującego dobro płynące z otaczającego nas środowiska. Więcej szczegółów dostępnych w załącznikach.

Załączniki

 • JPG Rozmiar: 212,3 KiB Ilość pobrań: 1172

  Pobierz
 • JPG Rozmiar: 200,6 KiB Ilość pobrań: 180

  Pobierz
 • JPG Rozmiar: 207,1 KiB Ilość pobrań: 135

  Pobierz

Dla czystości powietrza

Ilustracja do informacji: Dla czystości powietrza
Zanieczyszczenie powietrza wywołuje liczne choroby, stąd konieczność walki o jego poprawę. W Sławie z tym powietrzem bywa bardzo różnie, co można sprawdzić dzięki specjalnym czujnikom. W serwisie map.airly.eu można przyjrzeć się co, znajduje się w powietrzu w danej chwili.
Szczególnie teraz w sezonie grzewczym nie wygląda to dobrze. Wkrótce gmina pilotażowo uruchomi program dotacji do wymiany pieców. Ale równie ważna jest edukacja ekologiczna, dlatego zachęcamy szkoły i całą społeczność naszej gminy do udziału w programie edukacyjnym PGNiG „Rodzice i Dzieci. Powietrze bez śmieci”.
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku