Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Projekty unijne

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Instytucja Zarządzająca: Minister Właściwy ds. Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
 
Podmioty realizujące projekt:
Nadleśnictwo Sława Śląska – beneficjent wiodący
Gmina Kolsko – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Gmina Sława - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Finanse:
Wartość projektu ogółem: 6 017 263,57 PLN
z czego:
• wydatki kwalifikowalne: 6 017 263,57 PLN
 
Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:
• Fundusz Spójności: 5 114 674,02 PLN (85%)
• środki własne: 902 589,55 PLN (15 %)
Termin realizacji (okres kwalifikowalności wydatków): 1.06.2017 r. – 30.06.2022 r.
 • 09-08-2017
czytaj dalej

Gmina Sława wspiera przedszkolaków!

Ilustracja do informacji: Gmina Sława wspiera przedszkolaków!
Gmina Sława realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Gmina Sława wspiera przedszkolaków!”. Całkowita wartość projektu wynosi 232 830,00 PLN, kwota dofinansowania to 197 905,50 PLN. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 • 23-09-2021
czytaj dalej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i budżetu państwa,  Oś  Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 • 25-07-2018
czytaj dalej

Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie

Ilustracja do informacji: Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie
30 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”. Inwestycja została wsparta środkami unijnymi w wysokości 3 265 137,82 zł, co stanowi 85 % wartości całkowitej projektu.
 
 
 • 18-12-2018
czytaj dalej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 3.2. Efektywność energetyczna, 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość całkowita projektu wynosi 2 758 282,61 PLN,  wartość kosztów kwalifikowanych 2 362 224,14 PLN, a otrzymane dofinansowanie to 2 007 890,43 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Logtypy unijne informujące o dofinansowaniu
 • 08-08-2017
czytaj dalej

Lubuski e-Urząd 2

Ilustracja do informacji: Lubuski e-Urząd 2
Coraz więcej urzędowych spraw można już załatwić nie wychodząc z domu. Samorząd województwa lubuskiego robi kolejny krok w zakresie powiększenia liczby oferowanych e-usług. Partnerami wartej blisko 15 mln zł inwestycji, współfinansowanej z funduszy europejskich jest 11 gmin z terenu całego województwa, wśród nich Gmina Sława. W ubiegłym tygodniu Zastępca Burmistrza Sławy — Krzysztof Gruszewski sfinalizował umowę, czyniąc kolejny krok w stronę innowacyjności naszej gminy.
 
 • 25-05-2020
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Umowa podpisana

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sława na lata 2016-2022

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury

Ilustracja do informacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury
Gmina Sława zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury”. Całość inwestycji wyniosła 255 011,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 162 263 zł.
 • 06-05-2020
czytaj dalej

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z mieszkańcami

Gmina Sława organizuje badanie, którego celem jest stworzenie jak najlepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców. Badanie posłuży przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do tzw. "funduszy norweskich". Bardzo prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
 • 04-03-2020
czytaj dalej
1 2 3

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku