Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Projekty unijne

Gmina z dotacją na zakup książek

Ilustracja do informacji: Gmina z dotacją na zakup książek
Gmina Sława otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Dofinansowanie w wysokości 1500,00 zł zostało przyznane na Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzepielowie. 

Powstał nowy pomost!

Ilustracja do informacji: Powstał nowy pomost!
Jeszcze pod koniec 2021r. informowaliśmy, że Gmina Sława pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zrealizowała firma "KAROS" H. Olchowski, A. Olchowska Spółka Jawna z Bartoszyc. 
 • 06-07-2022
czytaj dalej

Polsko - niemieckie senioralia w Sławie

Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Gmina Sława pozyskała 1.513.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
 
 • 04-03-2022
czytaj dalej

Publiczny Internet w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Publiczny Internet w Gminie Sława
Gmina Sława zakończyła realizację projektu polegającego na stworzeniu oraz utrzymaniu 13 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. 
 • 19-01-2022
czytaj dalej

Ulica Obrońców Pokoju po generalnym remoncie

Ilustracja do informacji: Ulica Obrońców Pokoju po generalnym remoncie
Dziś odbiór końcowy przeszła inwestycja pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie". W ramach zadania wykonana została droga o długości 407,831 m i łącznej powierzchni 2840,05 m². Regenerację przeszło także 64,59 m² chodnika. Dodatkowo powstały trakty piesze o łącznej powierzchni 167,77 m². W okolicy jezdni przygotowano ok. 200  m² terenów zielonych. W ciągu drogi wykonane zostały także cztery przejścia dla pieszych oznaczone znakami zarówno pionowymi, jak i poziomymi.
 • 08-12-2021
czytaj dalej

Inwestujemy w sławskie nadbrzeże

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w sławskie nadbrzeże
W ubiegłym tygodniu Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła wraz ze Skarbnikiem Małgorzatą Szymoniak podpisali umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim”.
 • 20-12-2021
czytaj dalej

Gmina z dotacją na zakup książek

Ilustracja do informacji: Gmina z dotacją na zakup książek
Gmina Sława otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł zostało przyznane Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie.
 • 27-12-2021
czytaj dalej

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
 
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Instytucja Zarządzająca: Minister Właściwy ds. Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
 
Podmioty realizujące projekt:
Nadleśnictwo Sława Śląska – beneficjent wiodący
Gmina Kolsko – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Gmina Sława - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie
Finanse:
Wartość projektu ogółem: 6 017 263,57 PLN
z czego:
• wydatki kwalifikowalne: 6 017 263,57 PLN
 
Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:
• Fundusz Spójności: 5 114 674,02 PLN (85%)
• środki własne: 902 589,55 PLN (15 %)
Termin realizacji (okres kwalifikowalności wydatków): 1.06.2017 r. – 30.06.2022 r.
 • 09-08-2017
czytaj dalej

Gmina Sława wspiera przedszkolaków!

Ilustracja do informacji: Gmina Sława wspiera przedszkolaków!
Gmina Sława realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Gmina Sława wspiera przedszkolaków!”. Całkowita wartość projektu wynosi 232 830,00 PLN, kwota dofinansowania to 197 905,50 PLN. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 • 23-09-2021
czytaj dalej
1 2 3

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku