Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Projekty unijne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i budżetu państwa,  Oś  Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest realizowany przez Gminę Sława jako lidera w partnerstwie z firmami: Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Gminie Sława poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 170 uczniów  i 7 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.
 W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1) zad. 1 dla nauczycieli: Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego, tj.:
- szkolenia specjalistyczne;
- kursy zawodowe;
- studia podyplomowe.
2) zad. 2 dla uczniów: Dodatkowe zajęcia dla uczniów, tj.:
- szkolenia specjalistyczne;
- kursy zawodowe;
- koła naukowe.
3) zad. 3 dla uczniów: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, tj.:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD na mobilnej platformie Bleanded Learning,
- Wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – Szkolenie 1/1,
- Cykl kursów na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:
 • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – Trening interpersonalny;
 • Kurs Umiejętności przedsiębiorcze;
 • Kurs Profesjonalna rekrutacja;
 • Trening kreatywności i innowacyjności.
4) zad. 4 Modernizacja kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni logistycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej.
5) zad. 5 dla uczniów: Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, tj.:
- udział w stażu/praktyce w wymiarze minimum 150 h zorganizowanym w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, w celu nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenia mobilności międzysektorowej, zdobycia doświadczenia w środowisku pracy. Uczestnik stażu otrzyma stypendium;
- każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do mobilnej platformy staży i praktyk wraz z dziennikiem elektronicznym;
- cykl szkoleń tzw. „miękkich” zwiększających szanse w znalezieniu zatrudnienia na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:
- etyka pracy.
6) Zad. 6 dla nauczycieli: Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, tj.:
- udział w stażu/praktyce w wymiarze minimum 40h zorganizowanym w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły
- każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do mobilnej platformy staży i praktyk wraz z dziennikiem elektronicznym.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku