Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2023 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 53

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 32,9 KiB Ilość pobrań: 53

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 31,7 KiB Ilość pobrań: 55

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 31,5 KiB Ilość pobrań: 70

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 659,1 KiB Ilość pobrań: 68

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Sławy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sława w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 listopada 2022 r. w godzinach od 1530 do 1630 w sali posiedzeń (001) na parterze Urzędu Miejskiego w Sławie. Ponadto uwagi i sugestie dotyczące Programu można przesyłać drogą elektroniczną na adres rlp~@~slawa~.~pl do dnia 22 listopada 2022 r. 
Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sława w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji społecznych jest wymiana informacji oraz podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.slawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.
 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 28,1 KiB Ilość pobrań: 77

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 392,4 KiB Ilość pobrań: 80

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 242 KiB Ilość pobrań: 79

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1 MiB Ilość pobrań: 103

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu upowszechnienie kultury

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1 MiB Ilość pobrań: 1140

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,5 MiB Ilość pobrań: 175

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,5 MiB Ilość pobrań: 219

  Pobierz

OFERTA POZAKONKURSOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 4,5 MiB Ilość pobrań: 229

  Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2022 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 33,1 KiB Ilość pobrań: 269

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 249

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 31,6 KiB Ilość pobrań: 254

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 30,7 KiB Ilość pobrań: 336

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 617,8 KiB Ilość pobrań: 320

  Pobierz
1 2 3 4

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku