Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego - protokół

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 80,4 KiB Ilość pobrań: 0

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 921,9 KiB Ilość pobrań: 0

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 3,5 MiB Ilość pobrań: 10

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 400,6 KiB Ilość pobrań: 8

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,6 MiB Ilość pobrań: 103

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,4 MiB Ilość pobrań: 69

  Pobierz

Nowy projekt wsparcia organizacji

Ilustracja do informacji: Nowy projekt wsparcia organizacji
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sława do zapoznania się z Projektem Building Bridges – Civic Capital in Local Communities realizowanym przez  Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
Projekt potrwa trzy lata. Działania składające się na projekt będą realizowane w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga ścieżka to program grantów, z których mogą korzystać organizacje. Celem projektu jest także sieciowanie organizacji poprzez uczestnictwo w sieciujących spotkaniach stacjonarnych. W trakcie trwania projektu co roku odbędą się Ogólnopolskie Kongresy Współpracy Lokalnej.
Szczegóły na stronie Operatora Projektu ww.bb.frdl.pl
Źródło grafiki: ww.bb.frdl.pl
 

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - ratownictwo i ochrona ludności

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 4,5 MiB Ilość pobrań: 101

  Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2023 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 129

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 32,9 KiB Ilość pobrań: 124

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 31,7 KiB Ilość pobrań: 139

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 31,5 KiB Ilość pobrań: 140

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 659,1 KiB Ilość pobrań: 141

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Sławy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sława w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 listopada 2022 r. w godzinach od 1530 do 1630 w sali posiedzeń (001) na parterze Urzędu Miejskiego w Sławie. Ponadto uwagi i sugestie dotyczące Programu można przesyłać drogą elektroniczną na adres rlp~@~slawa~.~pl do dnia 22 listopada 2022 r. 
Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sława w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji społecznych jest wymiana informacji oraz podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.slawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.
 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 28,1 KiB Ilość pobrań: 152

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 392,4 KiB Ilość pobrań: 151

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 242 KiB Ilość pobrań: 158

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1 MiB Ilość pobrań: 188

  Pobierz
1 2 3 4 5


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku