Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych z Powiatowego Urzędu Pracy

Ilustracja do informacji: Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych z Powiatowego Urzędu Pracy
Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy o organizacje pozarządowe (NGO). Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 
O pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (NGO) również nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w wniosku o pożyczkę. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym
Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.
Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, http://wschowa.praca.gov.pl/urzad 
a także telefonicznie - informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:
Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40
Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40
Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47
Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47
Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37
fot. www.gov.pl

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Ratownictwo i ochrona ludności

Więcej w załączniku.
 • 31-03-2020
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020 r.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1003 KiB Ilość pobrań: 156

  Pobierz

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 725,3 KiB Ilość pobrań: 180

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 135,5 KiB Ilość pobrań: 165

  Pobierz

Konsultacje społeczne w ramach współpracy gminy Sława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Zapraszam Państwa na konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 listopada 2019 r. w sali posiedzeń (001) na parterze Urzędu Miejskiego w Sławie, w godzinach 1530‑1700, ponadto uwagi i sugestie dotyczące Programu można przesyłać drogą elektroniczną na adres rlp~@~slawa~.~pl do dnia 22 listopada 2019 r.
Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji społecznych jest wymiana informacji oraz podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Z konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.slawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 174,8 KiB Ilość pobrań: 173

  Pobierz

Ogłoszenie o konkursie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ratownictwo i ochrona ludzi

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 3,9 MiB Ilość pobrań: 224

  Pobierz

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 997,5 KiB Ilość pobrań: 226

  Pobierz

Wspieraj lokalnie

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sława do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.
 • 22-01-2019
czytaj dalej
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku