Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Organizacje Pozarządowe

Wyniki naboru ofert

Wyniki naboru ofert
Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) Burmistrz Sławy ogłasza wyniki naboru ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony dnia 13 stycznia 2022 r. roku otwarty konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu na:
- działania mające na celu upowszechnienie kultury
 
Protokół do wglądu na BIP gminy (link)

Informacja o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Informacja o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego
Konkurs obejmuje zadania związane z działaniami podejmowanymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji oraz z działaniami na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
Termin składania ofert mija 7 maja 2021 r.
 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są m.in. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego.
Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody
Źródło grafiki: 
www. bip.lubuskie.uw.gov.pl

Organizacje pozarządowe w okresie pandemii

Ilustracja do informacji: Organizacje pozarządowe w okresie pandemii
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czterema materiałami omawiającymi sytuację organizacji pozarządowych w Polsce po roku działania w okresie pandemii. Poszczególne raporty dostępne w poniższych linkach.
Raport: Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
https://fakty.ngo.pl/raporty/rok-w-pandemii-2020-2021
Raport omawia wpływ pandemii na kondycję organizacji, prowadzone działania, sytuację finansową, sytuację odbiorców oraz współpracę z partnerami i wolontariuszami. To 76 stron wiedzy, 25 wykresów i tabel, 12 komentarzy ekspertek i ekspertów NGO oraz 5 case studies - historii z życia organizacji.
 
Raport: Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
https://fakty.ngo.pl/raporty/praca-w-pandemii-2020-2021
Raport koncentruje się na zmianach w zespołach organizacji, zdalnym trybie pracy oraz kondycji psychicznej liderek i liderów NGO. Na 44 stronach znajdziecie Państwo 15 wykresów i tabel oraz ponad 20 wypowiedzi respondentów - przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
Wideo: 3 konsekwencje pandemii dla organizacji społecznych
https://youtu.be/odF4vte1oQc
Badaczki Stowarzyszenia Klon/Jawor, Beata Charycka i Marta Gumkowska, opowiadają o 3 ważnych problemach, z którymi organizacje pozarządowe zmagają się w ostatnim roku. Wideo zawiera kluczowe dane oraz ich interpretację w kontekście przyszłości sektora społecznego w Polsce.
 
Infografiki: Rok w pandemii. Rok wyzwań
https://publicystyka.ngo.pl/rok-w-pandemii-rok-wyzwan-infografiki
Zestaw trzech infografik omawia 3 ważne wyzwania NGO w pandemii: zawieszanie działań, relacja z samorządem oraz kondycja liderek i liderów. Infografiki zawierają diagnozę wyzwania, informacje o potrzebach organizacji oraz podpowiedzi praktyków - pomysły na kierunki rozwiązań odpowiadających na te wyzwania.
 
Źródło grafiki: https://publicystyka.ngo.pl/rok-w-pandemii-rok-wyzwan-infografiki
 

Konkurs na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie”

Ilustracja do informacji: Konkurs na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” wraz z Fundacją Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim ogłosiła konkurs na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie”. O mikrodotacje mogą się ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe, a także patroni (doświadczone organizacje) z terenu województwa lubuskiego m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny rozwój, czy też aktywizację lokalnego środowiska.
 Na tegoroczny nabór przeznaczona została kwota 280.000,00 zł, a maksymalne wartości mikrodotacji wynoszą:
- 5 000,00 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz patronów
- 4 000,00 zł dla grup nieformalnych i samopomocowych.
Termin składania wniosków: od 15.04.2020 r. do 17.05.2020 r.
Wszelki informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,587,startuj-z-fio-lubuskie-lokalnie.html
Tam tez znajdą Państwo adres e-mailowy oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje.

Wspieraj lokalnie

W związku z przystąpieniem przez Gminę Sława do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.
 • 22-01-2019
czytaj dalej

Jednostki OSP z nowym sprzętem

Ilustracja do informacji: Jednostki OSP z nowym sprzętem
W piątek, 4 stycznia br. w Urzędzie Miejskim Sławie nastąpiło oficjalne przekazanie nowego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W sławskim magistracie gościli przedstawiciele sześciu jednostek OSP, które kategoryzuje się jako jednostki operacyjno – techniczne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

33 Galeria zdjęć: Jednostki OSP z nowym sprzętem

W obecności włodarza gminy Sława i pracowników UM delegaci odebrali niezbędny sprzęt do ratowania życia ludzkiego.
Wartość całkowita zakupu opiewa na kwotę 58 tys. zł, wkład własny gminy to tylko 1%. Zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami sprzęt trafił do poszczególnych OSP:
OSP Ciosaniec:
- torba R1 z wyposażeniem
OSP Krzepielów:
- bosak dielektryczny,
- latarka akumulatorowa,
- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP Sława:
- nosze typu deska,
- piła ratownicza do szyb klejonych,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
OSP Stare Strącze:
- automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP Śmieszkowo:
- agregat prądotwórczy
OSP Tarnów Jezierny:
- pilarka do drewna,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- sprzęt do oznakowania terenu akcji,
- latarka akumulatorowa.
Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego zwiększy komfort pracy strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, skuteczność prowadzonych działań, a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów gminy Sława.

Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy dofinansowane

Ilustracja do informacji: Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy dofinansowane
16 października w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nastąpiło oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Gminę Sława reprezentowali Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Skarbnik Gminy Małgorzata Szymoniak. 
W ramach projektu sześć Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu, które kategoryzuje się jako jednostki operacyjno – techniczne, otrzyma specjalistyczny sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Wartość całkowita zakupionego sprzętu wyniesie 58 tys. zł, wkład własny gminy to tylko 1%. Podany sprzęt trafi do poszczególnych OSP jeszcze w tym roku, zgodnie z złożonym przez nich zapotrzebowaniem:
OSP CIOSANIEC:
- torba R1 z wyposażeniem
OSP KRZEPIELÓW:
- bosak dielektryczny,
- latarka akumulatorowa,
- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera -zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP SŁAWA:
- nosze typu deska,
- piła ratownicza do szyb klejonych,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
OSP STARE STRĄCZE:
- automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l,
- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.
OSP ŚMIESZKOWO:
- agregat prądotwórczy
OSP TARNÓW JEZIERNY:
- pilarka do drewna,
- przenośny zestaw oświetleniowy,
- sprzęt do oznakowania terenu akcji,
- latarka akumulatorowa,
Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego zwiększy komfort pracy strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, skuteczność prowadzonych działań, a przede wszystkim poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Gminy Sława.
fot. KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Sławy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:
1. Działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
(treningi u udział w rozgrywkach piłkarskich)
 
Więcej na biuletynie informacji publicznej gminy :
http://www.bip.slawa.pl/126/668/Burmistrz_Slawy_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego/

Sławska policja z nowym wyposażeniem.

Ilustracja do informacji: Sławska policja z nowym wyposażeniem.
Policjanci z komisariatu w Sławie zostali dziś obdarowani przez Burmistrza Cezarego Sadrakułę nowymi rowerami, do których dołączone zostało kompleksowe wyposażenie. Środki na ten cel przekazała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Sławska policja z nowym wyposażeniem

Dzięki nowym rowerom możliwe będzie szybsze dotarcie przez funkcjonariuszy w miejsca trudno dostępne, szczególnie podczas wzmożonego ruchu, co często zdarza się w okresie wakacyjnym. Ten wyjątkowy sposób pełnienia służby umożliwi mieszkańcom, jak i turystom łatwiejszy dostęp do policjanta pierwszego kontaktu. Osoby zainteresowane będą mogły poprosić o pomoc czy interwencję w różnych sprawach oraz przekazać swoje sugestie dotyczące bezpieczeństwa w danym obszarze miasta.

Ogłoszenie o konkursie

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Sławy ogłasza z dniem 13 lutego 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działania mają ce na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Więcej informacji znajduje się pod odnośnikiem 
1 2


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku