Logo: BIP
.
Baner: baner urząd
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Informacje

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Ilustracja do informacji: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
W załączniku znajdują się wniosek do wypełenienia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 193,7 KiB Ilość pobrań: 64

  Pobierz

Do 30 czerwca trwa OBOWIĄZKOWY spis źródeł ogrzewania w całym kraju

Ilustracja do informacji: Do 30 czerwca trwa OBOWIĄZKOWY spis źródeł ogrzewania w całym kraju
Przypominamy, że w całym kraju trwa obowiązkowy spis źródeł ogrzewania we wszystkich budynkach. Obowiązuje on od dnia 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Każdy właściciel bądź osoba zarządzająca danym budynkiem są zobowiązani złożyć odpowiednią deklarację:
- deklaracja A na budynek mieszkalny (domy jednorodzinnne wielorodzinny, budynki zbiorowego zmieszkania),
- deklaracja B na bydynek gospodarczy (sklepy, warsztaty, salony, ogródki działkowe oraz pozostałe w których znajdują się źródła ogrzewania).
Deklarację można składać w formie papierowej w urzędzie gminy, w której się znajduje budynek lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.

Więcej na stronie www.ceeb.gov.pl

Formularze znajdują się w załącznikach.
plakat z informacjami

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 428,3 KiB Ilość pobrań: 146

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 560,7 KiB Ilość pobrań: 124

  Pobierz

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 309,7 KiB Ilość pobrań: 47

  Pobierz

Ptasia grypa na terenie gminy Sława

Ilustracja do informacji: Ptasia grypa na terenie gminy Sława
Na mocy rozporządzenia Wojewody Lubuskiego zarządza się specjalne środki podejmowane w związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeczkiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogóskiego oraz części powiatu wschowskiego.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 351,6 KiB Ilość pobrań: 126

  Pobierz

Nieodpłatna pomoc prawna, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Powiecie Wschowskim w 2022 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych:

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Powiecie Wschowskim w 2022 r.
Zlokalizowany w Sławie w budynku Ośrodka Zdrowia (II piętro)
ul. Ogrodowa 1,  tel. 65 540-89-20, czynny:
wtorek od 12.00 do 16.00
środa od 12.00 do 16.00
piątek od 15.00 do 19.00
 
Rejestracja odbywa się również poprzez kalendarz wizyt:

Próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Próba syren alarmowych
KOMUNIKAT
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY SŁAWA
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.281.2021 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2021 roku
 
w dniu 16 grudnia 2021  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
WYCIĄG Z TABELI SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 
RODZAJ
ALARMU
(komunikatu)
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO SYGNAŁACH ALARMOWYCH
Przy pomocy
syren
Przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej
Ogłoszenie
alarmu
 
 
 
 
 
 
 
 
kolor znaku
„żółty”
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
 
„Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
 
dla
…………………………..
dla……………………….
(nazwa miejscowości)
 1. Osoby będące w domu powinny:
  • ubrać się stosownie do warunków panujących w schronie (ukryciu);
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp.;
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów;
  • pośpiesznie udać  się do najbliższego schronu (ukrycia);
 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole, miejscu publicznym powinny:
  • przerwać pracę, naukę (inne czynności);
  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 2. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne: powinny je zatrzymać oraz ustawić tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz wyjść z ukryć. Następie wraz z pasażerami udać się do najbliższego ukrycia.
 3. W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.
 4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego: mieszkańcy powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń.
Odwołanie alarmu
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) ……………….. dla …………………
                                                                                                           (nazwa miejscowości)

Informacja o polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego "Daniel" przesyła informacje o dodatkowych polowaniach w sezonie 2021/2022

Ilustracja do informacji: Informacja o polowaniach zbiorowych
27.11.2021 miejsce polowania obwód 178 i 189 czas trwania od godziny 7:00 do godziny 15:00
04.12.2021 miejsce polowania obwód 178 i 189 czas trwania od godziny 7:00 do godziny 15:00
08.01.2022 miejsce polowania obwód 178 i 189 czas trwania od godziny 7:00 do godziny 15:00
15.01.2022 miejsce polowania obwód 178 i 189 czas trwania od godziny 7:00 do godziny 15:00

Kalendarz polowań w sezonie łowieckiem 2021/2022. Koło Łowieckie "Wilk"

L.p. Data polowania Nr obowodu Prowadzący polowanie Osoby pomagajace w prowadzeniu polowania Gatunki przewidziane do odstrzału Miejsce zbiórki uwagi
1 6.11.2021 178 Wojciech Kuszewicz
Borek A.
Demeszuk M.
Kędzierski M.
Jankowski T.
Czekaj N.
Patrylo A.
Jeleń
Dzik
Lis
Stanica
Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie "Hubertowskie"
2 6.11.2021 178 Tomasz Augustyniak
Czerwik S.
Norkiewicz J.
Buczek M.
Adamczyk M.
Chojnacki I.
Jeleń
Dzik
Lis
Stanica Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie "Hubertowskie"
3 27.11.2021 4 Wojciech Kuszewicz
Kamiński Z.
Demeszuk M.
Brzeziński J.
Chodorkowski M.
Kowal P.
Jeleń
Dzik
Lis
Parking przy "obiekcie saperów"
g. 8:00
 
4 28.11.2021 52 Ryszard Żywokarta  
Dzik
Lis
Strzelnica koła w Biernatowie
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
5 04.12.2021 52 Ryszard Żywokarta  
Dzik
Lis
Stanica koła w Biernatowie
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
6 05.12.2021 4 Marek Demeszuk  
Dzik
Lis
Parking przy "obiekcie saperów"
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
7 11.12.2021 8 Wojciech Kuszewicz  
Dzik
Lis
Górkowo - plac
przy wjeździe na
Motocross
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
 
8 12.12.2021 4 Tomasz Augustyniak   
Dzik
Lis
Parking przy "obiekcie saperów"
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
9 18.12.2021 178 Wojciech Kuszewicz
Demeszuk M.
Norkiewicz J.
Kędzierska E.
Kedzierski M.
Patryło A.
Jeleń
Dzik
Lis

 
Stanica
Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie "wigilijne"
10 18.12.2021 178 Tomasz Augustyniak 
Chojnacki I.
Borek A.
Buczek M.
Grzelak A.
Sokołowski T.
Jeleń
Dzik
Lis
Stanica
Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie "wigilijne"
11 24.12.2021 8 Krzysztof Sidorowicz  
Dzik
Lis
Górkowo - plac
przy wjeździe na
Motocross
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
12 08.01.2022 52 Wojciech Kuszewicz
Żywokarta R.
Demeszuk M.
Ptaszyński Ł.
Łakomski A.
Luzar P.
Jeleń
Dzik
Lis
 
Stanica koła w Biernatowie
g. 8:00
 
Polowanie "noworoczne"
13 09.01.2022 178 Tomasz Augustyniak  
Jeleń
Dzik
Lis
Stanica
Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
14 15.01.2022 178 Wojciech Kuszewicz  
Jeleń
Dzik
Lis
Stanica
Koła w Strzeszkowie 
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
15 16.01.2022 8 Marek Demeszuk  
 
Dzik
Lis
 
Górkowo - plac
przy wjeździe na
Motocross
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
16 22.01.2022 4 Tomasz Augustyniak  
 
Dzik
Lis
 
Parking przy "obiekcie saperów"
g. 8:00
Polowanie połączone z szukaniem padłych dzików ASF
 
UWAGI:
1. Uczestnictwo w polowaniach należy zgłosić łowczemu d oWtorku poprzedzającego termin polowania.
2. Przypominamy o zakazie udziału w polowaniu osób poniżej 18 roku życia.
3. Warunkiem udziału w polowaniach jest uregulowanie bieżących zobowiązań na rzecz Koła.
4. Podczas polowania każdy myśliwy zobowiązany jest posiadać przy sobie dokumenty uprawniajace do polowania - legitymację PZŁ oraz legitymację posiadacza broni.
5. Zgodnie z wytycznymi PIW obowiązuje zakaz udziału psów używanych  nagonce.

 
 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1 MiB Ilość pobrań: 102

  Pobierz

Informacja o polowaniach zbiorowych

Koło Łowieckie 68 "Ryś" wschowa

L.p. data numer obwodu rewir-miejsce polowania miejscowość w rejonie polowań miejsce i godzina zbiórki czas rozpoczęcia i zakończenia polowania prowadzący polowanie i nr. telefonu odpowiedzialny za polowanie i rozstawienie tablic odpowiedzialny za nagonkę gospodarz polowania
1 HUBERTUS 14.11.2021 niedziela 157 jelenie, sarny, lisy Stare Drzewce strzelnica, Bagno Nowe Drzewce, Stare Drzewce, Łysiny Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-14:00 Wiesław Skupski Tel. 606708726 Krzysztof Anuszkiewicz Bartłomiej Neć bez psów Zarząd Koła
2 21.11.2021 174 Dębowa Łęka, Osowa Sień Dębowa Łęka, Osowa Sień, Przyczyna Dolna Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30        
3 27.11.2021 157 Przylesie, Nowe Strącze, Holandry Przylesie, Nowe Strącze, Lgiń Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30        
4 28.11.2021 niedziela 174 jelenie, dziki, lisy Przyczyna Dolna,Dębowa Łęka,Wincentowo  Przyczyna Dolna, Dębowa Łęka, Osowa Sień,Wincentowo Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30 Michał Milkowski Tel. 664726634 Daniel Tymczyński Jarosław Sydorczyk bez psów Robert Chmura i Radosław Wojciech
5 11.12.2021 174 Przyczyna Dolna,Dębowa Łęka, Osowa Sień Przyczyna Dolna, Dębowa Łęka, Osowa Sień,Wincentowo Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30        
6 12.12.2021 157 Pszczółkowo, Wygnańczyce, Kępa Łysińska Pszczółkowo, Wygnańczyce, Łysiny Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30 Dariusz Kajca Tel. 601723299 Paweł Piter Ryszard Pasdtok Zarząd Koła
7 WIGILIJNE 19.12.2021 niedziela 157 jelenie, dziki, lisy Hetmanice teren wojskowy, Gajówka Holandry Nowa Wieś, Hetmanice, Lgiń, Łysiny, Przylesie, Nowe Strącze Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30 Wiesław Skupski Tel. 606708726 Jan Bielak Dariusz Nowakowski bez psów Zarząd Koła
8 26.12.2021 174 Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna, Osowa Sień Przyczyna Dolna, Dębowa Łęka, Osowa Sień,Wincentowo Świetlica Koła Godz. 8:00 8:30-13:30        
 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,3 MiB Ilość pobrań: 103

  Pobierz

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Polowania będą się odbywały przez Koło Łowieckie RYŚ nr 51 Ciosaniec oraz Koło Łowieckie RYŚ nr 68 Wschowa

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 377,7 KiB Ilość pobrań: 108

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 838,8 KiB Ilość pobrań: 108

  Pobierz

Polowania zbiorowe na sezon 2021/2022

Polowania w rejonach łowieckich  176 oraz 133 będą się odbywały we wskazane w załączniku dni od godziny 8:00.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 392 KiB Ilość pobrań: 98

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 425,4 KiB Ilość pobrań: 107

  Pobierz
1 2 3 4 5 6 ... 33

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku