Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Informacje

Informacja o polowaniach zbiorowych

Koło Łowieckie 68 "Ryś" we Wschowie

1 styczeń 2021 - 23, 24, 29, 30, 31 obwód 157, 174
2 luty 2021 - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 obwód 157, 174
zbiórka w świetlicy koła 9:00-14:30

Polowania będą się odbywać w okolicy miejscowości:
Hetmanice, Nowe Strącze, Przylesie, Łysiny, Stare Drzewce, Przyczyna Dolna, Dębowa Łęka.
 • 14-11-2020
czytaj dalej

Aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa lubuskiego

Ilustracja do informacji: Aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa lubuskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Seniorów
Plakat informacyjny

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 2 MiB Ilość pobrań: 23

  Pobierz

Informacja o dostępności urzędu w ramach obostrzeń związanych z pandemią

Ilustracja do informacji: Informacja o dostępności urzędu w ramach obostrzeń związanych z pandemią
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Sławie, uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.10.2020 r. przyjmujemy interesantów wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny, lub e-mail: slawa~@~slawa~.~pl.
Pisma, wnioski, oraz inne dokumenty niewymagające osobistego stawiennictwa prosimy kierować na w/w adres e-mail lub umieszczać w skrzynce pocztowej, znajdującej się przy głównym wejściu do budynku.
O dalszych zmianach w systemie pracy tut. urzędu będziemy informować w późniejszym terminie.
Wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów:
1. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska: (68) 355-83-42, (68) 355-83-48
2. Meldunki: (68) 355-83-62
3. Dowody Osobiste: (68) 355-83-44
4. Urząd Stanu Cywilnego: (68) 355-83-17
5. Gospodarka Mieszkaniowa: (68) 355-83-47
6. Biuro Rady: (68) 355-83-16
7. Finansowo-Budżetowy: podatki-(68) 355-83-38, (68) 355-83-39,faktury-(68) 355-83-31
8. Referat Organizacyjny: (68) 355-83-19
9. Referat Techniczno-Inwestycyjny (budownictwo): (68) 355-83-50
10. Straż Miejska: (68) 355-83-22
11. SCKiW (Promocja): (68) 355-83-23
12. ODR Kalsk: (68) 355-83-61
13. Biuro Obsługi Interesanta: (68) 355-83-60
14. Sekretariat: (68) 355-83-10

Terminarz polowań 2020/2021

Koło Łowieckie "Ryś" Sława

Polowania zbiorowe w roku 2020 w obwodach 158, 177 odbędą sięw terminach:
1. Polowania "Hubertowskie" - 08.11.2020 - dziki, jelenie, szkodliki.
2. Polowanie "wigilijne" - 20.12.2020 - dziki, jelenie, szkodliki.

Koło Łowieckie Nr 7 "Jeleń" w Brennie

10.10.2020 - dziki
11.10.2020 - dziki
18.10.2020 - dziki

Teren: kukurydze i plony na terenie gminy Wijewo i Sława (Śmieszkowo) polowania trwają w godzinach 8:00-16:00.

Koło Łowieckie "Jeleń" w Brennie obwód 442

Terminarz polowań 2020-2021

25.10.2020 - ZŁOTA KACZKA - jeziora i stawy
08.11.2020 - HUBERTOWSKIE - Filipole, Białe góry
22.11.2020 - dziki - Filipole, Białe góry
06.12.2020 - dziki - Białe góry
12.12.2020 - wigilijne - Filipole, Białe góry
03.01.2021 - sylwestrowe - Filipole
17.01.2021 - dziki - Filipole, Białe góry
 
Godziny polowania 8:00-15:00.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 275,9 KiB Ilość pobrań: 11

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 296,3 KiB Ilość pobrań: 14

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 215,3 KiB Ilość pobrań: 13

  Pobierz

Przeciwdziałanie Covid-19 materiały poglądowe

Dezynfekcja rąk -instrukcja obrazkowa Instrukcja obrazkowa o myciu rąk

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 250,8 KiB Ilość pobrań: 12

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,1 MiB Ilość pobrań: 11

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 611,7 KiB Ilość pobrań: 10

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 1,3 MiB Ilość pobrań: 9

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 878,2 KiB Ilość pobrań: 11

  Pobierz

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława

Ilustracja do informacji: Komunikat Szefa Obrony Cywilnej gminy Sława
KOMUNIKAT
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY SŁAWA
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.163.2020 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2020 roku
 
w dniu 24 września 2020  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
 
WYCIĄG Z TABELI SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Tabela syreny
RODZAJ
ALARMU
(komunikatu)
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO SYGNAŁACH ALARMOWYCH
Przy pomocy
syren
Przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej
Ogłoszenie
alarmu
 
 
 
 
 
 
 
 
kolor znaku
„żółty”
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
 
„Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
 
dla
…………………………..
dla……………………….
(nazwa miejscowości)
Osoby będące w domu powinny:
ubrać się stosownie do warunków panujących w schronie (ukryciu);wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp.;zawiadomić o alarmie sąsiadów;pośpiesznie udać  się do najbliższego schronu (ukrycia);
Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole, miejscu publicznym powinny:
przerwać pracę, naukę (inne czynności);podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne: powinny je zatrzymać oraz ustawić tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz wyjść z ukryć. Następie wraz z pasażerami udać się do najbliższego ukrycia.W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.Po usłyszeniu sygnału alarmowego: mieszkańcy powinni włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na lokalne pasma, na których będą podawane zasady zachowania się i bieżące komunikaty na wypadek zaistniałych faktycznych zdarzeń. 
Odwołanie alarmu
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) ……………….. dla …………………
                                                                                                           (nazwa miejscowości)

Urząd Miejski w Sławie w dniu 14.08.br. jest nieczynny

Ilustracja do informacji: Urząd Miejski w Sławie w dniu 14.08.br. jest nieczynny
W związku z przypadającym w sobotę tj. 15.08.br. Świętem Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy (art. 130 § 2 Kodeksu Pracy).

Informacja dla osób starających się o zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: Informacja dla osób starających się o zwrot podatku akcyzowego
Wszystkim starającym się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej przypominamy, że wnioski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2020 należy składać w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sławie. Faktury VAT powinny zawierać kod CN 2710 19 43 do 2710 19 48; kod CN 2710 20 11 do 2710 20 19 orz kod CN 3826 00.
Wzór wniosku
załącznik nr 1 – zestawienie faktur
załącznik nr 2 – załącznik do wniosku
załącznik nr 3 – oświadczenie dzierżawcy (lub umowy dzierżawy)

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 871,2 KiB Ilość pobrań: 133

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 102,1 KiB Ilość pobrań: 114

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 96,5 KiB Ilość pobrań: 136

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 352,5 KiB Ilość pobrań: 140

  Pobierz

Konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy
Zapraszamy na konsultację społeczne dotyczące budowy II etapu obwodnicy Sławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278. Zamawiającym jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Więcej na stronie ZDW

Uwaga wyborcy!

W związku z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Polski prosimy o zachowanie ostrożności z uwagi na panującą pandemię

Ilustracja do informacji: Uwaga wyborcy!
plakat
W lokalu wybroczym obowiązuje:
- zasłanianie nosa i ust,
- dezynfekcja rąk,
- zachowanie bezpiecznej odległości (odstep 1,5 metra).

Zaleca się ponadto:
- używanie własnych rękawiczek jednorazowych,
- używanie własnego długopisu.

plakat ostrzegający przed chorobą
1 2 3 4 5 6 ... 31


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku