Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Oferta inwestycyjna

Rozpoczyna się remont

Ilustracja do informacji: Rozpoczyna się remont
Wnętrze sali wiejskiej w Starym Strączu przejdzie wizualny remont. To kolejna już inwestycja w tym miejscu. Po gruntownej przebudowie elewacji i dachu (wartość 469.955,73 zł), wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia (wartość 31.807,44 zł) oraz remoncie zaplecza (wartość 29.502,50 zł) wraz z zakupem pełnego wyposażenia kuchennego (wartość 67.650,67 zł) przyszedł czas na główne pomieszczenie. 
Na sali wykonane zostaną następujące pracę:
- malowanie ścian i sufitów o pow. ok. 506 m²,
-cyklinowanie i lakierowanie parkietu o pow. ok. 160 m²,
-montaż listew przyściennych.

Wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk i Jacek Kowalczykowscy s.c. ze Wschowy. Koszt inwestycji wynosi 69.957,44 zł i podobnie jak wcześniejsze zadania pochodzi w całości z budżetu Gminy Sława. Przedsięwzięcie wykonane zostanie do 10 maja br.

Więcej zdjęć: Galeria

Ogłoszono przetarg na Rewaloryzację drugiej części Parku Miejskiego

Ilustracja do informacji: Ogłoszono przetarg na Rewaloryzację drugiej części Parku Miejskiego
Pod koniec ubiegłego roku dzieliliśmy się z Państwem informacją dotyczącą wyników Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach pierwszej edycji wspomnianego programu dofinansowanie otrzymały dwa z trzech wniosków złożonych przez sławski samorząd. Jednym z nich jest "Rewolryzacja Parku Miejskiego w Sławie - etap II". Tym razem prace zostaną przeprowadzone na terenie południowym, w kierunku Radzynia. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu prac wymieniona zostanie nawierzchnia parkowych ścieżek. 
 
Ziemię zastąpi kruszywo mineralne tzw. Hanse Grand. Całość zostanie oświetlona stylizowanymi lampami, na których zamontowane zostaną kamery monitoringu, tak aby w pełni zadbać o komfort i bezpieczeństwo spacerowiczów. Pojawią się także elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci czy też tablice informacyjne. Przebudowę przejdą dwie istniejące kładki, powstanie także nowy mostek, który połączy oba brzegi stawu znajdującego się w sercu tej części. Projekt ten to nie tylko zmiany estetyczne, dużą rolę będzie bowiem odgrywała w nim zieleń. Nasadzonych zostanie wiele drzew i krzewów, a także kwiatów wieloletnich. Wiele z planowanych założeń nawiązuje do koncepcji założyciela sławskiego parku Karla Eduarda Petzolda.
Dzisiaj na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłosiliśmy przetarg. Więcej informacji w linku

Do trzech razy sztuka

Ilustracja do informacji: Do trzech razy sztuka
Pod koniec października ubiegłego roku podzieliliśmy się z Państwem miłą informacją dotyczącą wyników Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach pierwszej edycji wspomnianego programu dofinansowanie otrzymały dwa z trzech wniosków złożonych przez sławski samorząd. Pierwszy z nich i którego dotyczyć będzie ta informacja to przebudowa Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16 w Sławie.
Przewidywana wartość całkowita zadania wynosi 4.160.695,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 3.536.590,00 zł, wkład własny gminy to 624.105,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji ma obejmować: roboty budowlane na 3 kondygnacjach budynku (szpachlowanie, malowanie, płytki, stolarka drzwiowa itd.), wymianę instalacji elektrycznej, punktów świetlnych na LED, instalację fotowoltaiczną o mocy 49,88 kWp, system monitoringu CCTV, instalację wod.-kan., przyłącze gazowe, wymianę kotłów węglowych na gazowe 3 x 65 kW – 195 kW. Do tej pory zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na ww. zadanie. Niestety żaden z przetargów nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert. Dzisiaj na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłosiliśmy trzeci przetarg. Więcej szczegółów dostępnych w linku.

Sława z dotacją!

Ilustracja do informacji: Sława z dotacją!
Gmina Sława pozyskała dofinansowanie z programu "Nawadnianie boisk piłkarskich" w ramach tego projektu zmodernizowany zostanie system zraszaczy na Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie.

Świetlica wiejska z nowym kominem

Ilustracja do informacji: Świetlica wiejska z nowym kominem
W Krążkowie miał miejsce odbiór końcowy inwestycji mającej na celu wykonanie wentylacji i naprawy kominka. Budynek byłej OSP w Krążkowie od wielu lat służy mieszkańcom, jako świetlica wiejska. W budynku tym odbywają się ważne zebrania czy wybory. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu korzystających ze świetlicy niezbędne było przeprowadzenie wspomnianych czynności. Zadanie wykonał Aleksander Zając - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ciesielski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Świetlica z nowym kominem

Remont w Przybyszowie zakończony

Ilustracja do informacji: Remont w Przybyszowie zakończony
Na sali wiejskiej dobiegł końca remont dachu. W zakresie robót znalazły się:
- pokrycie dachu papą na podłożu betonowym,
- wykonanie przewodów instalacji odgromowej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie wieloprzewodowych kominów wraz z obróbką blacharską,
- obróbki blacharskie murów ogniowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inwestycję zrealizowała firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski s.c. ze Święciechowy. Koszt całkowity zadania wyniósł 39.950,00 zł.

Plac budowy przekazany

Ilustracja do informacji: Plac budowy przekazany
Dziś miało miejsce przekazanie placu budowy pod inwestycję, w ramach której nawierzchnie zyskają trzy ulice w Sławie. Wykonawca Jan Kruk z ZPHU „KRUBET” planuje rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu od ulicy Sosnowej.
Koszt prac budowlane opiewa na kwotę 2.139.967,29 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 50% wartości prac. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Plac budowy przekazany

Wniosek obejmuje 5 przebudowę ulicy Sosnowej na długości 205 m, Świerkowej na długości 318 m oraz Dębowej na długości 367 m, w tym następujące elementy:
- nawierzchnię jezdni o łącznej długości - 890 m,
- chodniki jednostronne wzdłuż odcinków dróg objętych inwestycją - 877 m,
- kanalizację deszczową,
- organizację ruchu drogowego.

Wyremontowali drogę

Ilustracja do informacji: Wyremontowali drogę
Zarząd Dróg Wojewódzkich mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr. 278 w Lubogoszczy w ostatnim czasie wykonał inwestycję w ramach, której został odnowiony dywanik asfaltowy. Na odcinku 710 mb sfrezowano starą nawierzchnię, na której ułożona została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. W miejscu największych zapadnięć konstrukcja drogi doczekała się wymiany na nową. Dodatkowo pobocza zostały wyregulowane, a wzdłuż nich ułożono krawężniki drogowe. Gmina Sława partycypowała w kosztach inwestycji, dokładając do przebudowy drogi wojewódzkiej 100 tysięcy złotych z budżetu własnego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Przebudowana droga

Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Ilustracja do informacji: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki
Budżet obywatelski w Gminie Sława cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku, po zmianie zasad głosowania, wpłynęło prawie 21 tysięcy głosów!
Spośród 20 730 oddanych głosów ważnych było 20 492. Kart z głosami nieważnymi było 238, najczęściej z następujących powodów: brak podpisu głosującego, brak numeru zadania, na który oddawany jest głos lub braki w miejscu zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Sławski Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki

Wyniki:
W pierwszej strefie (miasto Sława) do podziału było 136 tys. zł. Zdecydowanie zwyciężyły dwa projekty OSP Sława dotyczące zakupu łączności i wyposażenia oraz specjalistycznego umundurowania bojowego. Pierwszy z wniosków uzyskał 2 916 głosów poparcia, drugi zaś 2 875. Realizacji doczeka się również zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Sławie – 895 głosów.
W drugiej strefie (duże wsie) do podziału było 176 tys. zł. Pierwsze miejsce zajął wniosek Starego Strącza dotyczący wyposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej z 1 890 głosami, drugie miejsce zajęło Krążkowo z projektem Party Grilla – 1 438 głosów, trzecie miejsce należy do Lipinek z poparciem na poziomie 1 389 głosów.
W kategorii małych wsi najwięcej, bo 1 524 głosów uzyskał wniosek łączony wsi Bagno i Szreniawa. Do podziału w tej strefie było 88 tys. zł.
W załączniku szczegółowe wyniki. Zwycięzcom gratulujemy, a poszczególne zadania doczekają się realizacji w 2020 roku.

Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych, oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i warunków udzielania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru odbędą się w siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko w dniach 16.09.2019 r. godz. 12 dla organizacji pozarządowych i 20.09.2019 r. godz. 12 dla przedsiębiorców. Więcej wiadomości o naborach wniosków znajdziecie Państwo na stronie www.klj.org.pl.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Uwaga! Pieniądze unijne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

1 2

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku