Logo: BIP
.
Baner: baner urządBaner: Rynek

Placówki

Pomoce dydaktyczne przekazane

Ilustracja do informacji: Pomoce dydaktyczne przekazane
Jak wcześniej informowaliśmy, w związku z inauguracją roku szkolnego Gmina Sława przekazała placówkom oświatowym z naszej gminy pomoce naukowe. Szkoły otrzymały w tej edycji 34 laptopy, 12 tabletów oraz komplety słuchawek. Wczoraj i dziś w sławskim magistracie miało miejsce przekazanie sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”, który jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Przypomnijmy, że w maju tego roku Zastępca Burmistrza Sławy — Krzysztof Gruszewski wręczył dyrektorom pierwszą część sprzętu (29 tabletów i 16 laptopów wraz ze słuchawkami).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11 Galeria zdjęć: Pomoce dydaktyczne przekazane

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP
Dziś, 1 września miało miejsce oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po mszy świętej i krótkiej lekcji historii pod Pomnikiem Pamięci Narodowej uczniowie i nauczyciele z Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie udali się do swojej szkoły. Na wstępie powitani zostali goście, pierwszoklasiści, a także uczniowie i kadra pedagogiczna. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22 Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Przedstawiono także nowego dyrektora sławskiej placówki Pana Marcina Wójtowicza, który życzył podopiecznym wielu sukcesów w nowo rozpoczętym etapie szkolnej edukacji. Uczniowie z klas mundurowych otrzymali odznaczenia od przedstawiciela 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie. Po zakończeniu oficjalnej części, uczniowie i wychowawcy spotkali się w swoich klasach.

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Ilustracja do informacji: Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół
Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej miał miejsce miły akcent. Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Mazur wręczyli pięciu absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Sława Listy gratulacyjne. Uczniom tym, zgodnie z Uchwałą nr XVI/151/19 Rady Miejskiej, przyznano nagrody dla najlepszych absolwentów. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Miły akcent przed sesją

Gratulujemy serdecznie wytrwałości, odpowiedzialności i systematyczności, które pozwoliły uzyskać tak wysokie wyniki w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć. Włodarze gminy podziękowali także za wieloletnią współpracę i podejmowane działania związane z rozwojem sławskiej oświaty dyrektorom sławskich placówek oświatowych, którzy zakończyli prace na swoich stanowiskach – Panu Edwardowi Boksowi i Panu Jackowi Smektale. Natomiast nowo wybranym dyrektorom – Pani Małgorzacie Krzyśków Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie oraz Panu Marcinowi Wójtowiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sławie Burmistrz życzył wytrwałości i powodzenia w piastowaniu swoich obowiązków.

Szkoła w Łupicach przechodzi remont

Ilustracja do informacji: Szkoła w Łupicach przechodzi remont
Trwają prace związane z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Łupicach. W ramach inwestycji wykonana zostanie elewacja, a także placówka zyska nowy dach.
Jako pierwsze pracownicy firmy „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski s.c. ze Święciechowy przystąpili do demontażu starego pokrycia dachowego. Po nim budynek zostanie ocieplony i wykonana zostanie elewacja. Dodatkowo pojawią się nowe rynny i rury spustowe oraz okna na poddaszu. Całość zadania opiewa na kwotę 157.194,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: Szkoła w Łupicach przechodzi remont

Umowa podpisana

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana
W Urzędzie Miejskim w Sławie podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Krzpielowie”. W zakresie zadania ujęto w szczególności:
- docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych budynku, czyszczenie piaskowe cokołu budynku wraz z wymianą i uzupełnieniem spoin,
- wymianę w części dachowych okien,
- wymianę pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu z remontem kominów, wykonaniem płotów śniegowych,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych,
- wymiana zadaszenia nad wejściem do kotłowni,
- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni.


Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik z Babimostu. Wartość zadania opiewa na kwotę 318.500,00 zł. Planowany termin realizacji to 30.09.2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Umowa podpisana

Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów
W Szkole Podstawowej w Ciosańcu miało dziś miejsce zakończenie roku szkolnego. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe, tym samym zakończenia odbywały się o innych godzinach. O godzinie 9.30 odbyło się pożegnanie absolwentów ze Szkołą Podstawową w Ciosańcu. Na początku dyrektor placówki pogratulowała uczniom ukończenia szkoły oraz podziękowała zarówno podopiecznym, jak i nauczycielom, że dali radę, w ten nietypowy sposób uczyć się przez ostatni czas. Pani Dyrektor Bogusława Olszewska życzyła również młodzieży trafnych decyzji w dorosłym życiu oraz udanych i bezpiecznych wakacji. Wręczone zostały świadectwa oraz listy gratulacyjne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

41 Galeria zdjęć: Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

Całe spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście zachowywali bezpieczny odstęp i używali obowiązkowych zakryć ust i nosa.

Powstanie nowy parking przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie

Ilustracja do informacji: Powstanie nowy parking przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie
W ubiegłym tygodniu rozpoczęto inwestycję mającą na celu utwardzenie parkingu z kostki brukowej. W ramach tego zadania powstanie 250 m² parkingu z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej oraz osadzone zostanie 70 krawężników przed placówką w Krzepielowie. Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi 20.000,00 zł brutto. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zygmanowski z Perkowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Powstanie nowy parking przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie

Apelujemy o ostrożność

Ilustracja do informacji: Apelujemy o ostrożność
W związku z dniem Wszystkich Świętych w najbliższym czasie w okolicach cmentarzy nastąpi wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Dodatkowo bardzo zmienna jesienna pogoda oraz zapadający szybko zmrok wpływają niekorzystnie na warunki podróżowania, oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy, że osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na utrudnienia oraz większy ruch pojazdów, rowerzystów i pieszych. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

0 Galeria zdjęć: Apelujemy o ostrożność

Wyjeżdżając na groby naszych bliskich, niekiedy oddalone o setki kilometrów, warto wyjechać wcześniej, aby spokojnie i bezpiecznie dojechać na miejsce. Zwracana będzie większa uwaga na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych, oraz na przechodzenie w miejscach niedozwolonych.
Apelujemy do wszystkich osób udających się w podróż oraz odwiedzających groby bliskich o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP
Dziś w całej Polsce odbywają się rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Nie inaczej było również w Sławie, a dokładnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, bo tak od tego roku nazywa się sławska szkoła średnia. Zmiana nazwy placówki jest wynikiem reformy oświatowej, zmieniły się również lata nauki w liceum, technikum czy też szkołach branżowych. Na początku uroczystości poczet wprowadził sztandar szkoły, po czym odegrany został Mazurek Dąbrowskiego. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42 Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Edward Boks, który powitał zaproszonych gości, kadrę pedagogiczną, rodziców i uczniów. Poinformował również, że w tym roku społeczność szkolna do swego grona przyjęła ok. 150 pierwszoklasistów, którzy chwilę później złożyli uroczyste ślubowanie. Przy okazji dzisiejszej inauguracji uczniowie klas mundurowych otrzymali odznaczenia od ppłk Zbigniewa Janusza przedstawiciela 5 Lubuski Pułk Artylerii. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, by wspólnie omówić kwestie organizacyjne.

Tydzień dziecka w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie

Ilustracja do informacji: Tydzień dziecka w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie
Dziś wychowawcy zapewnili swoim podopiecznym masę atrakcji. Od rana trwało malowanie twarzy, następnie dzieci ze wszystkich grup zostały zaproszone na spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Sławie, który pokazał im radiowóz.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

34 Galeria zdjęć: Tydzień dziecka w Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie

Po czym na placu wypuszczone zostały gołębie pocztowe z Oddział Sława, co sprawiło dzieciom nie lada frajdę. W przedszkolu pojawili się także strażacy z Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie, krótko opowiedzieli o swojej pracy i pokazali swój wóz oraz jego wyposażenie. Ostatnim etapem dzisiejszego dnia było wspólne wyjście wszystkich grup na lody nad Jeziorem.
1 2 3


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku