Logo: BIP
.
Baner: baner urządBaner: Rynek

Oświata

Kolejny sprzęt trafi do uczniów

Ilustracja do informacji: Kolejny sprzęt trafi do uczniów
W sławskim magistracie Burmistrz Sławy gościł dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Wizyta miała na celu omówienie bieżących spraw i kwestii związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Punktem kulminacyjnym spotkania było przekazanie tabletów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Sława. W sumie na potrzeby nauki zdalnej dyrektorzy otrzymali 50 tabletów. Zakup w całości został sfinansowany ze środków własnych gminy Sława.

Dzień Nauczyciela 2020

Ilustracja do informacji: Dzień Nauczyciela 2020
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
 
Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
 
Życzą Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Mazur.

Szkoła z nowym dachem i ociepleniem

Ilustracja do informacji: Szkoła z nowym dachem i ociepleniem
Prezentujemy postępy prac zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły w Krzepielowie”. Na tę chwilę pracownicy firmy wykonującej inwestycje kończą wymianę pokrycia dachowego. Wykonana jest także termomodernizacja budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9 Galeria zdjęć: Szkoła z nowym dachem i ociepleniem

Jutro natomiast przeprowadzony zostanie proces czyszczenia cokołu z cegły klinkierowej, która znajduje się pod elewacją budynku. 

Wykonawcą jest Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik z Babimostu. Wartość zadania opiewa na kwotę 318.500,00 zł, a planowany termin realizacji prac to 30.09.2020 r.

Pomoce dydaktyczne przekazane

Ilustracja do informacji: Pomoce dydaktyczne przekazane
Jak wcześniej informowaliśmy, w związku z inauguracją roku szkolnego Gmina Sława przekazała placówkom oświatowym z naszej gminy pomoce naukowe. Szkoły otrzymały w tej edycji 34 laptopy, 12 tabletów oraz komplety słuchawek. Wczoraj i dziś w sławskim magistracie miało miejsce przekazanie sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”, który jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Przypomnijmy, że w maju tego roku Zastępca Burmistrza Sławy — Krzysztof Gruszewski wręczył dyrektorom pierwszą część sprzętu (29 tabletów i 16 laptopów wraz ze słuchawkami).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11 Galeria zdjęć: Pomoce dydaktyczne przekazane

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP
Dziś, 1 września miało miejsce oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po mszy świętej i krótkiej lekcji historii pod Pomnikiem Pamięci Narodowej uczniowie i nauczyciele z Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie udali się do swojej szkoły. Na wstępie powitani zostali goście, pierwszoklasiści, a także uczniowie i kadra pedagogiczna. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22 Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP

Przedstawiono także nowego dyrektora sławskiej placówki Pana Marcina Wójtowicza, który życzył podopiecznym wielu sukcesów w nowo rozpoczętym etapie szkolnej edukacji. Uczniowie z klas mundurowych otrzymali odznaczenia od przedstawiciela 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie. Po zakończeniu oficjalnej części, uczniowie i wychowawcy spotkali się w swoich klasach.

Inauguracja roku szkolnego w sławskiej placówce

Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego w sławskiej placówce
W szkole im. Franciszka Niewidziajły miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w inauguracji wzięła udział ograniczona liczba osób. Na początku spotkania Dyrektor placówki pani Małgorzata Krzyśków przywitała najmłodszych pierwszoklasistów, tych którzy dzisiaj zaczęli swoją przygodę ze szkołą.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25 Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego

Po niej głos zabrał Zastępca Burmistrza Sławy - pan Krzysztof Gruszewski, który w imieniu samorządu sławskiego powitał nową Dyrektor i kadrę kierowniczą podstawówki. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie ślubowania i pasowanie pierwszaków na uczniów. Przyjęte w poczet uczniów, stały się członkami społeczności szkolnej, czyli nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami sławskiej placówki.

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Ilustracja do informacji: Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół
Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej miał miejsce miły akcent. Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Mazur wręczyli pięciu absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Sława Listy gratulacyjne. Uczniom tym, zgodnie z Uchwałą nr XVI/151/19 Rady Miejskiej, przyznano nagrody dla najlepszych absolwentów. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10 Galeria zdjęć: Miły akcent przed sesją

Gratulujemy serdecznie wytrwałości, odpowiedzialności i systematyczności, które pozwoliły uzyskać tak wysokie wyniki w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć. Włodarze gminy podziękowali także za wieloletnią współpracę i podejmowane działania związane z rozwojem sławskiej oświaty dyrektorom sławskich placówek oświatowych, którzy zakończyli prace na swoich stanowiskach – Panu Edwardowi Boksowi i Panu Jackowi Smektale. Natomiast nowo wybranym dyrektorom – Pani Małgorzacie Krzyśków Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie oraz Panu Marcinowi Wójtowiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sławie Burmistrz życzył wytrwałości i powodzenia w piastowaniu swoich obowiązków.

Umowa podpisana

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana
W Urzędzie Miejskim w Sławie podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Krzpielowie”. W zakresie zadania ujęto w szczególności:
- docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych budynku, czyszczenie piaskowe cokołu budynku wraz z wymianą i uzupełnieniem spoin,
- wymianę w części dachowych okien,
- wymianę pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu z remontem kominów, wykonaniem płotów śniegowych,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych,
- wymiana zadaszenia nad wejściem do kotłowni,
- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni.


Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik z Babimostu. Wartość zadania opiewa na kwotę 318.500,00 zł. Planowany termin realizacji to 30.09.2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Umowa podpisana

Nowi dyrektorzy sławskich szkół

Ilustracja do informacji: Nowi dyrektorzy sławskich szkół
W związku zakończeniem kadencji przez Dyrektorów Jacka Smektałę i Edwarda Boksa, z początkiem lipca odbył się konkurs na te stanowiska, w wyniku czego poznaliśmy dwóch nowych przedstawicieli gminnych placówek oświatowych. Dziś w sławskim magistracie Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła wręczył akty powierzenia i zarządzenia o powołaniu na stanowiska dyrektora.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12 Galeria zdjęć: Nowi dyrektorzy sławskich szkół

Dyrektorem Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie został Pan Marcin Wójtowicz, natomiast Dyrektorem Szkoła Podstawowa w Sławie Pani Małgorzata Krzyśków.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz sławskiej oświaty.

Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów
W Szkole Podstawowej w Ciosańcu miało dziś miejsce zakończenie roku szkolnego. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe, tym samym zakończenia odbywały się o innych godzinach. O godzinie 9.30 odbyło się pożegnanie absolwentów ze Szkołą Podstawową w Ciosańcu. Na początku dyrektor placówki pogratulowała uczniom ukończenia szkoły oraz podziękowała zarówno podopiecznym, jak i nauczycielom, że dali radę, w ten nietypowy sposób uczyć się przez ostatni czas. Pani Dyrektor Bogusława Olszewska życzyła również młodzieży trafnych decyzji w dorosłym życiu oraz udanych i bezpiecznych wakacji. Wręczone zostały świadectwa oraz listy gratulacyjne. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

41 Galeria zdjęć: Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

Całe spotkanie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście zachowywali bezpieczny odstęp i używali obowiązkowych zakryć ust i nosa.
1 2 3 4 5 6 ... 9


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku