Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Sława pięknieje!

Ilustracja do informacji: Sława pięknieje!
Prace na Placu Pamięci Narodowej w Sławie, postępują w zawrotnym tempie.
Niedawno informowaliśmy o rozbiórce starych płyt, a dziś tworzona jest podbudowa i zakończyło się układanie betonowych obrzeży. Niebawem rozpocznie się także wykładanie nowej kostki, na wzór tej z tzw. "Zielonego Pasażu" przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego.
Właśnie dziś dotarła także dostawa bylin i krzewów, które pozwolą upiększyć to ważne dla mieszkańców i społeczności lokalnej miejsca - rozpoczęło się już ich nasadzanie. Teren zyskał też system nawadniania, który pozwoli utrzymać tereny zieleni w dobrym stanie nawet podczas dużych upałów. Całość zwieńczy posadzenie dwóch kilkuletnich okazałych dębów. Na pozostałym terenie posiana zostanie trawa.
Wszystkie roboty prowadzone są przez pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego.
Więcej zdjęć na stronie.
 
 
 

Ruszyły prace na Placu Pamięci Narodowej w Sławie.

Ilustracja do informacji: Ruszyły prace na Placu Pamięci Narodowej w Sławie.
Zadanie polega na odnowieniu i upiększeniu tego ważnego dla mieszkańców i społeczności lokalnej miejsca
W ramach inwestycji stare płyty betonowe zastąpione zostaną kostką brukową - na wzór tej z pasażu przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego. Pojawi się także zieleń - wiele nasadzeń krzewów i bylin, a także kilka drzew.
Tereny zielone zyskały już system nawadniania, niebawem w tych miejscach zasiana zostanie trawa. Wszystkie te elementy przyczynią się do stworzenia ładnego i przyjemnego otoczenia dla odwiedzających placu, na którym odbywają się ważne uroczystości.
Więcej zdjęć na stronie.

Wirtualna strzelnica w Sławie

Ilustracja do informacji: Wirtualna strzelnica w Sławie
Miło nam poinformować, iż Gmina Sława otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023".
Otrzymana kwota - 128.770,00 zł zostanie w całości przeznaczona na realizację projektu pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie". Łączna wartość zadania wynosi 163.000,00 zł, z czego 34.230,00 zł to wkład własny Gminy Sława.
Pod tę inwestycję z końcem 2022 roku dwa pomieszczenia dawnych warsztatów szkolnych przeszły gruntowny remont ze środków własnych gminy. Koszt tamtego przedsięwzięcia to 159.724,33 zł 
Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wyposażenie pomieszczeń strzelnicy. Zamontowany zostanie kompletny, multimedialny strzelecki system szkolno-treningowy. Sala doskonalenia strzelania będzie działać, opierając się na wirtualnej rzeczywistości, w zależności od rozmiaru wyświetlanego obrazu możliwe będzie jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób - każda wyposażona będzie w pistolet lub karabinek. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2023 roku.

 

Nowe boisko do piłki plażowej

Ilustracja do informacji: Nowe boisko do piłki plażowej
Miło nam poinformować, że na naszej nowej plaży powstało boisko do siatkówki plażowej które jest pro­fe­sjo­nalne, z regu­lo­waną siatką, a przede wszyst­kim ogólnodostępne! 
Z pewnością jest to dobra wia­do­mość dla miło­śni­ków tej dys­cy­pliny, któ­rzy teraz będą mieli jesz­cze lep­sze miej­sce, aby zagrać w swoją ulu­bioną grę na plaży. W tym miejscu chcielibyśmy podzię­ko­wać spon­so­rowi — Schlösser-Services UG, który ufun­do­wał nam to wspa­niałe boisko właściciele firmy co roku wypoczywają nad sławskim nabrzeżem, więc postanowili dodać od siebie kolejną atrakcję nad Jeziorem Sławskim. Dzięki boisku możemy pochwalić się jesz­cze większymi moż­li­wo­ściami i udo­god­nie­niami na naszej plaży Zapra­szamy wszyst­kich do korzy­sta­nia z nowego obiektu i cie­sze­nia się piękną atmos­ferą naszej plaży!
Więcej zdjęć na stronie.

 

W Starym Strączu trwa inwestycja prowadzona przez Powiat Wschowski

Ilustracja do informacji: W Starym Strączu trwa inwestycja prowadzona przez Powiat Wschowski
Przyglądamy się zadaniu związanym z przebudową drogi powiatowej nr 1017F. Projekt zakłada budowę nowej drogi, której pierwsze etapy już zostały zakończone. Powstały: kanał technologiczny oraz część zjazdów do posesji w ciągu drogi
Na całym odcinku została wykonana profilowana warstwa podbudowy, co zapewni stabilność i trwałość drogi. Obecnie trwają prace nad budową nowego chodnika, krawężników, obrzeży oraz podbudowy. Dodatkowo zostaną ustawione wpusty uliczne, co zapewni właściwe odprowadzenie wody deszczowej. Planowo na początku kwietnia ma nastąpić wylanie warstwy wiążącej jezdni, co będzie kolejnym krokiem w realizacji projektu.
 
Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny do przebudowy pochodzić będzie z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Operacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Więcej zdjęć na stronie
 

Ulica Głogowska z nowym chodnikiem

Ilustracja do informacji: Ulica Głogowska z nowym chodnikiem
W obrębie ulicy Głogowskiej w Sławie zakończyły się prace związane z budową chodnika. W ramach inwestycji powstał chodnik z kostki brukowej o łącznej długości 105 m. 
Ponadto wzdłuż wspomnianego powstały również zjazdy do posesji i pas zieleni.
 

Postęp inwestycji

Ilustracja do informacji: Postęp inwestycji
Po raz kolejny przyglądamy się dwóm inwestycjom prowadzonym na terenie byłej szkoły podstawowej. Przypominamy, że dawny budynek zmieni się niedługo w siedzibę Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW  a tuż obok powstaje nowoczesna sala widowiskowo-teatralno-kinowa. 
 
Na terenie inwestycyjnym, który znajduje się przy ul. H. Pobożnego prace postępują szybko, z każdym dniem widać znaczne postępy. Wykonawca - MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna zajmuje się zarówno budową sali widowiskowo-teatralno-kinowej, jak i modernizacją przyszłego Domu Kultury.
Przebudowa byłej szkoły realizowana jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 5.999.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 3.536.590,00 zł, wkład własny gminy to 2.462.410,00 zł.
Koszt sali widowiskowo-teatralno-kinowej to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł pozyskaliśmy z Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 3,255.000,00 zł to wkład własny Gminy Sława.
Więcej zdjęć na stronie.

Niech się mury pną do góry!

Ilustracja do informacji: Niech się mury pną do góry!
Po raz kolejny przyglądamy się pracom nad budową Sali widowiskowo-teatralno-kinowej
Właśnie dziś rozpoczęło się murowanie ścian zewnętrznych, niebawem obiekt zyska swój zarys, a nasze miasto kulturalne centrum z prawdziwego zdarzenie.
Więcej zdjęć na stronie.
 

Oficjalne rozliczenie sztabu WOŚP

Ilustracja do informacji: Oficjalne rozliczenie sztabu WOŚP
Sztab WOŚP #5069 Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie otrzymał oficjalne rozliczenie zbiórki podczas 31. Finału, który odbył się 29 stycznia 2023 roku
Oficjalny wynik zbiórki to 76 021,00 zł. Mamy kolejny niesamowity rekord!!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 31. Finału WOŚP w Sławie, którzy przyczynili się do tak wspaniałego wyniku zbiórki.
Do zobaczenia podczas 32. Finału.
 

Burmistrz odwiedził place budowy

Ilustracja do informacji: Burmistrz odwiedził place budowy
"Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publiczne" jest to kolejna ważna inwestycja realizowana w krótkim odstępie czasu w naszej małej Ojczyźnie
 
Prace w budynku postępują szybko, z każdym dniem widać znaczne postępy. Wykonawca - MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna na zrealizowanie zadania ma czas 13 miesięcy od momentu podpisania umowy (styczeń br.). Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca dostępnego dla lokalnej społeczności, przeniesienie siedziby SCKiW, domu kultury i biblioteki publicznej do budynku dawnej szkoły podstawowej. Nowy budynek (sala widowiskowa), który powstaje tuż obok, zostanie połączony przeszklonym łącznikiem ze Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW. Całość stworzy spójny kompleks o funkcjach kulturalno-rekreacyjnych.
Przebudowa byłej szkoły realizowana jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 5.999.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 3.536.590,00 zł, wkład własny gminy to 2.462.410,00 zł.
Koszt sali widowiskowo-teatralno-kinowej to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł pozyskaliśmy z Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 3,255.000,00 zł to wkład własny Gminy Sława.
Więcej zdjęć w galerii.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 57

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku