Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Zamontują nowe plandeki

Ilustracja do informacji: Zamontują nowe plandeki
Silne wiatry w ostatnich tygodniach uszkodziły, a właściwie rozerwały w strzępy czasowe zadaszenie nad spaloną szkołą w Lipinkach. Wykonawca zabezpieczenia zobowiązał się wykonać je od nowa w ramach gwarancji. Jeśli aura na to pozwoli, prace ruszą w najbliższych dniach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Zamontują nowe plandeki

Podmuchy porwały przybite do drewnianej konstrukcji plandeki. Aktualna wietrzna aura i oblodzenie uniemożliwiają ponowne przykrycie budynku, ale w ciągu kilku dni powinny ruszyć prace.
Przypomnijmy szkoła spłonęła przed rokiem. Po zakończeniu dochodzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zabezpieczenie budynku. Lista robót do wykonania była długa…
Zapytanie zostało wystosowane do 4 firm, trzy złożyły oferty. Najtańsza na kwotę 55.350 zł (firmy ze Sławy), najdroższa na 55.655 zł. W ramach tych funduszy, zgodnie z zaleceniami PINB, wykonawca zobowiązany został do: rozbiórki pokrycia dachowego, więźby, ścianek wewnętrznych poddasza, kominów i ściany szczytowej. Dodatkowo usunięte miały zostać spalone elementy wyposażenia. Cały gruz oraz spalone materiały wykonawca zlecenia wywiózł i zutylizował. W końcowym etapie wykonał konstrukcję drewnianą do umocowania plandek, która miała umożliwiać odprowadzenie wody. Teren został także uprzątnięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Waryńskiego w tym roku

Ilustracja do informacji: Waryńskiego w tym roku
Jeszcze w grudniu Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok. Jedną z ciekawszych pozycji jest kwota 150 tys. zł, jaka w tym roku zostanie przeznaczona na remont ul. Waryńskiego…

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Waryńskiego w tym roku

Prace nad budżetem trwały przez kilka miesięcy. Postanowiliśmy przybliżyć te bardziej i mniej znaczące zapisy dotyczące życia mieszkańców. Teraz w okresie zimowym stan dróg znacznie się pogarsza, dotyczy to między innymi ulicy Waryńskiego w Sławie. Znaczna jej część jest we władaniu powiatu wschowskiego (od rozebranych torów do skrzyżowania z ul. Henryka Pobożnego), który na ten rok zaplanował jej remont.
Chcąc zmobilizować do szybszego remontu władze powiatu gmina, zgodziła się partycypować w kosztach naprawy powiatowej części ulicy. Sława wesprze ją kwotą 150 tys. zł. To decyzja radnych, którzy poparli ten wniosek i cały budżet (na 13 głosujących 9 poparło plan wydatków, 4 wstrzymało się od głosu).
Najważniejsze jest jednak to, że z końcem ubiegłego roku ustalono, że prace na Waryńskiego wykonane zostaną w 2017 roku.

Porządki we Wróblowie

Ilustracja do informacji: Porządki we Wróblowie
Przy wjeździe do Wróblowa od strony Sławy prowadzone są prace porządkowe. W porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska zostały wycięte akację i krzaki, niebawem również teren zostanie wyrównany i uporządkowany, a także zasadzona zostanie trawa. Planowane jest utworzenie w tym miejscu tzw. zielonego placu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Wycinka drzew

Ponad dwa miliony złotych na termomodernizację

Ilustracja do informacji: Ponad dwa miliony złotych na termomodernizację
Sława pozyskała środki na termomodernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka i budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Lista rankingowa projektów

24 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją. Gmina Sława złożyła w konkursie projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława”. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie. W ramach prac budowlanych zaplanowano: - ocieplenie przegród zewnętrznych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację systemu grzewczego i wymianę źródła ciepła, - modernizację oświetlenia wewnętrznego (montaż opraw i żarówek LED), - instalację systemu monitorowania i zarządzania energią, - instalację kolektorów słonecznych. Wartość całkowita wynosi 2 588 430,87 PLN, przyznane dofinansowanie to 2 007 890,43 PLN (85% tzw. kosztów kwalifikowanych). Dodatkowo z własnych środków Gmina Sława wyremontuje pomieszczenia wewnątrz sali gimnastycznej. Tym samym obiekt zostanie kompleksowo zmodernizowany. Nabór odbył się w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. Wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków. Wsparcie otrzymało 25 projektów.

Możliwe utrudnienia

Ilustracja do informacji: Możliwe utrudnienia
Rozpoczęła się przebudowa drogi w obrębie Nowego Rynku, prowadzącej do parku. Na chwilę obecną został zamknięty dolny odcinek uliczki, część nieutwardzona.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Remont drogi

W dalszej części prowadzone będą prace od skrzyżowania z ul. Odrodzonego Wojska Polskiego do wyżej wspomnianego odcinka. Wzdłuż drogi zrobiony zostanie chodnik. Roboty wykonuję Zakład Ciesielsko-Transportowy W. Jęśkowiak z Wijewa potrwają one do 15 grudnia.Największych utrudnień należy spodziewać się do 2 grudnia. Utrudniony będzie dostęp do pomieszczeń zaopatrzeniowych od strony parku.

Rusza przebudowa drogi

Ilustracja do informacji: Rusza przebudowa drogi
Uwaga kierowcy rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Lubogoszcz – Sława. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ruszają prace remontowe. 
Na drodze ma pojawić się nowa nawierzchnia. Trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Remont prowadzony będzie na odcinku kilometra. Od skrzyżowania drogi 278 z ul. Niewidziajły do pierwszych zabudowań Lubogoszczy.
To kolejny remont na tej trasie w tym roku. Wcześniej zrobiono nową drogę na odcinku od Lubogoszczy w stronę Lubiatowa. Do wykonania pozostaje fragment wiodący przez Lubogoszcz i Sławę.

Odbiór drogi w Starym Strączu

Ilustracja do informacji: Odbiór drogi w Starym Strączu
Przed weekendem odbył się odbiór techniczny drogi osiedlowej w Starym Strączu. Wcześniej ta droga pozostawiała wiele do życzenia. Liczne dziury oraz głębokie kałuże po opadach często uniemożliwiały swobodne poruszanie się mieszkańców tej części wsi. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: Droga Stare Strącze

Pod koniec września ruszyły prace na tej drodze. Kostką brukową zostało wyłożone 714 m kw nawierzchni, roboty wykonała firma BRUK MAX Hewusz Jacek z Brenna. Łączny koszt zadania wyniósł 98.779,59 zł. Przebudowana droga z pewnością poprawi jakość i komfort życia mieszkańców.

Niebawem nowe oświetlenie

Ilustracja do informacji: Niebawem nowe oświetlenie
Na początku listopada ruszą pracę w ramach pierwszego etapu przebudowy dróg Słonecznikowej i Chabrowej w Lubogoszczy. Zakres robót obejmie montaż 16 słupów z oświetleniem ledowym. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Świżewski Zbigniew z Radzynia. Koszt inwestycji wyniesie 61.451,10 zł brutto, zostanie one zrealizowane do końca grudnia b.r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Oświetlenie

Budowa chodnika w Bagnie

Ilustracja do informacji: Budowa chodnika w Bagnie
W Bagnie trwają zaawansowane prace budowlane. Realizowany jest II etap budowy chodnika. Wraz z nim powstanie przejście dla pieszych, które będzie łączyć pierwszy etap z obecnie realizowanym. Zadanie wykonuje firma DROGTRANZ z Góry, koszt zadania wynosi ponad 66 tys. zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: II Etap Prac

Prace remontowe w gminie Sława

Ilustracja do informacji: Prace remontowe w gminie Sława
W Starym Strączu trwają prace remontowe mające na celu utwardzenie kostką brukową 714 m kw. powierzchni. Firmą prowadzącą prace jest BRUK MAX Hewusz Jacek z Brenna. Łączny koszt zadania wynosi 98.779,59 zł. Termin zakończenie prac upływa 3 listopada 2016 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Inwestycje w Gminie Sława


 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku