Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Droga w Starym Strączu oficjalnie otwarta

Ilustracja do informacji: Droga w Starym Strączu oficjalnie otwarta
W Starym Strączu odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1017F. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Przedstawiciel firmy Colas Polska Sp. z o.o. Tomasz Pomykała, Inspektor Nadzoru Tomasz Łoś, Prezes ZWiK Jarosław Hermaszewski, Sołtys Starego Strącza Jacek Małkowski, Proboszcz Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Starym Strączu Andrzej Nowak, Radni Rady Miejskiej w Sławie, pracownicy sławskiego magistratu i mieszkańcy wsi.
Włodarz naszej gminy, Wicestarosta oraz Wicemarszałek w krótkich przemowach wyrazili radość z powodu zakończenia inwestycji i umożliwienia mieszkańcom przemieszczenia się po lepszej infrastrukturze. Streścili również cały proces od momentu pozyskania środków do finalnego efektu. Remontowany był odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny do przebudowy pochodził z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Na całym odcinku drogi wykonano profilowaną warstwę podbudowy, co zapewni stabilność i trwałość, wylany został asfalt, wybudowano kanał technologiczny oraz zjazdy do posesji. Warto zaznaczyć, że równolegle z tą inwestycją powstała I część sieci wodno-kanalizacyjnej Starego Strącza. Zadanie to zrealizowała firma EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry w ramach umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Nowa sieć została podłączona do istniejącej sieci w Lipinkach. Koszt opiewa na kwotę ok. 4.800.000,00 zł.
Mieszkańcy Starego Strącza mogą się więc cieszyć nową i bezpieczną drogą powiatową nr 1017F​1​.

Nowy sprzęt dla strażaków

Ilustracja do informacji: Nowy sprzęt dla strażaków
Dziś w Zielonej Górze została podpisana umową między Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego i Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego oraz Gminą Sława, reprezentowaną przez Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę oraz Skarbnika Gminy Małgorzatę Szymoniak.
Przedmiotem umowy było uzyskanie przez Gminę dotacji celowej w wysokości 28.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Krzepielów i OSP Stare Strącze oraz węży tłocznych dla OSP Krzepielów. Środki zostaną także wykorzystane do montażu zestawu monitoringu dla OSP Śmieszkowo i OSP Sława oraz instalacji napędu do bramy wjazdowej OSP Sława. Wkład Gminy w zadanie wyniesie 2.000,00 zł i jest ona zobowiązana do wykorzystania dotacji do 15 grudnia 2023 roku.

Prace nie zwalniają tempa

Ilustracja do informacji: Prace nie zwalniają tempa
Od kilku miesięcy Bagno stało się wielkim placem budowy. W miejscowości trwa przebudowa niemal wszystkie dróg. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem, nastąpi przebudowa i budowa chodników, zjazdów do posesji, a także przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizacje zadania ma czas do 03.01.2024 roku.
 

Z myślą o sołectwach

Ilustracja do informacji: Z myślą o sołectwach
Gmina Sława pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Tym razem zostanie wsparte zadanie dotyczące remontu drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Radzyń. Całkowita wartość tej inwestycji to 278 863,53 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 139 431,76 zł. Remontowany będzie odcinek drogi o długości 380 metrów, co z pewnością ułatwi życie mieszkańcom, którzy będą mogli przemieszczać się bez problemów po nowej drodze. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca tego roku.

Inwestujemy w sołectwa

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w sołectwa
Gmina Sława otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 778 319,26 zł, z czego 389 159,63 zł to kwota dofinansowania. Prace obejmą odcinek drogi o długości 880 m. Inwestycja ma być zrealizowana do końca tego roku.

Trwa przebudowa dróg w Bagnie

Ilustracja do informacji: Trwa przebudowa dróg w Bagnie
W ramach zadania, które realizowane jest od kilku miesięcy, przebudowane zostaną niemal wszystkie drogi w tej miejscowości.
Szczegółowy opis prac, które zostaną wykonane w związku z prowadzoną inwestycją: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa i budowa chodników, przebudowa i budowa zjazdów do posesji, przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi, remont istniejących rowów i muld przydrożnych.
W ostatnim czasie została wykonana warstwa stabilizacyjna, a na fragmentach pojawiła się już podbudowa z tłucznia kamiennego. Niebawem rozpoczną się prace brukarskie, polegające na stworzeniu ciągów pieszych wzdłuż szosy.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizacje zadania ma czas do 3.01.2024 roku.

Raport z placu budowy

Ilustracja do informacji: Raport z placu budowy
Tym razem teren dwóch pobliskich inwestycji odwiedził Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła wraz z Dyrektorem Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku Tomaszem Krzymińskim oraz Kierownikiem Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury Markiem Wróblem. Przedstawiciel firmy wykonującej zadanie, M Projekt z Leszna, przedstawił pokrótce stopień zaawansowania prac, a także oprowadził gości po powstającym obiekcie.
 
Na sali widowiskowej w ostatnim czasie trwały prace mające na celu przygotowanie zaplecza sanitarnego dla widzów, które co ciekawe znajdować będzie się pod trybuną. Wykonano w całości zadaszenie obiektu, a niebawem pojawi się dach nad szklanym łącznikiem dzielącym oba budynki. Jednakowo trwają roboty przy budowie szybu windowego, który to ma zapewnić dostępność osobom niepełnosprawnym. Duże wrażenie robi scena teatralna, która to jeszcze przed kilkoma laty służyła podopiecznym sławskiej podstawówki jako sala gimnastyczna.

Postępy poczyniono także w remontowanej dawnej szkole, która to po zakończeniu inwestycji, będzie służyć mieszkańcom jako nowy dom kultury oraz biblioteka miejska. Niemal wszystkie sufity podwieszane zostały wykonane, co więcej zainstalowano już komplet lamp ledowych. Na pierwszym piętrze wyłożono także posadzki wykładzinami, a w toaletach na ukończeniu są prace glazurnicze. Efekty tych prac już niebawem będziecie Państwo obserwować osobiście, a obiekty służyć będą całej społeczności Gminy Sława. Tymczasem prezentujemy fotorelację prosto z placu budowy.
 

Poprawiają stan murawy

Ilustracja do informacji: Poprawiają stan murawy
Na stadionie Miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie trwają prace na płycie boiska. Pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu w obrębie pola karnego wykonali drenaż, który umożliwi lepsze odprowadzanie wody.
Oprócz tego zostały wycięte poszczególne fragmenty murawy, które zostaną uzupełnione nową trawą. Przypomnijmy, iż od wielu lat trwa systematyczna praca nad murawą stadionu. Coroczne zabiegi takie jak aeracja, wertykulacja, piaskowania i wczesywania plus nawożenie mają na celu podniesienie jakości murawy oraz poprawy standardu rozgrywania spotkań piłkarskich.
 

Zyska nową nawierzchnię

Ilustracja do informacji: Zyska nową nawierzchnię
Droga dojazdowa do Krzydłowiczek przechodzi gruntowny remont. Na odcinku 50 m.b. trwa frezowanie starego asfaltu, który niebawem zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy Sława. 

Prace na ostatniej prostej

Ilustracja do informacji: Prace na ostatniej prostej
W Starym Strączu prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1017F zbliżają się ku końcowi. Projekt, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców jest już na etapie ostatnich prac. W tej chwili trwa malowanie linii krawędziowych, a droga jest obecnie w fazie odbioru.
Przypomnijmy, iż łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania. Wkład własny do przebudowy pochodzi z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Operacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
1 2 3 4 5 6 ... 57

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku