Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Zwiększamy bezpieczeństwo przechodniów

Ilustracja do informacji: Zwiększamy bezpieczeństwo przechodniów
Przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego rozpoczęły się prace, w ramach których zainstalowane zostaną cztery słupy oświetleniowe. Powstaną one w pobliżu dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278. Doświetlenie zyskają przejścia przy skrzyżowaniach z ul. Parkową, a także z ul. Energetyczną.
W połowie sierpnia w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a Gminą Sława reprezentowaną przez Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę oraz Skarbnik Gminy Małgorzatę Szymoniak. Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji tego zadania.
 
Działanie to ma na celu w szczególności zwiększenie widoczności po zmroku czy też w warunkach ograniczonej widoczności. W rezultacie wykonane dodatkowe oświetlenie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych podczas pokonywania drogi.
 
Szczególnie w okresie wakacyjnym te miejsca są często wykorzystywane głównie z uwagi na bliskość Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z plażami miejskimi. Łączna wartość inwestycji wynosi 65.400,00 zł, z czego 32.700,00 to kwota dofinansowania, pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu własnego Gminy Sława.
 

Szatnie z nowym kontenerem

Ilustracja do informacji: Szatnie z nowym kontenerem
Na boisku Orlik przy ul. Ogrodowej w Sławie zostało powiększone zaplecze szatniowe. Zamontowany został nowy kontener, na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Moduł wykonany jest w ramie stalowej, spawanej, malowanej; obłożone płytą warstwową. W inwestycji ujęto instalację elektryczną, montaż okien PCV, drzwi zewnętrznych stalowych, drzwi wewnętrznych, a także wyposażenie kontenera.
Nie tak dawno w istniejących pomieszczeniach remont przeszły podłogi, które były już bardzo wysłużone. Dodatkowo łącznik pomiędzy szatniami zyskał zadaszenie z poliwęglanu prefabrykowanego. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 121.685,27 zł, z czego 60.731,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”, a 60.954,27 ze środków własnych gminy Sława.
 

Z wizytą w przyszłej siedzibie

Ilustracja do informacji: Z wizytą w przyszłej siedzibie
Przy ulicy Henryka Pobożnego od kilku miesięcy realizowana jest inwestycja, mająca na celu budowę kulturalnego centrum Sławy. Powstaje obiekt, jakiego wcześniej w naszej gminie nie było. Sala widowiskowo-teatralno-kinowa o pojemności ok. 300 miejsc, scena o pow. 80 mkw, garderoby, szatnie, zaplecza socjalne, a także pomieszczenie obsługi sceny.
Ponadto do sąsiedniego budynku, po dawnej szkole podstawowej, przeniesiona zostanie siedziba SCKiW wraz z Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli oglądać koncerty, spektakle i brać czynny udział w życiu kulturalnym. Dziś plac budowy wizytowali pracownicy SCKiW wraz Dyrektorem - Tomaszem Krzymińskim. Ocenili oni postęp prac i omówili bieżące sprawy i system działania w nowej siedzibie. Przypomnijmy, iż wartość budowy sali to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława. Natomiast przebudowa byłych klas i adaptacja na pomieszczenia biurowe i pracownie artystyczne to koszt 5.999.000,00 zł, z czego 3.536.590,00 zł pozyskano z funduszu rządowego, a 2.462.410,00 zł to wkład własny gminy.
 

Ulica Jeziorna wyremontowana

Ilustracja do informacji: Ulica Jeziorna wyremontowana
Dokonano odbioru technicznego inwestycji, która była prowadzona w Radzyniu.
Jakiś czas temu zakończyły się główne prace przy remoncie jezdni, w ramach tej inwestycji wyremontowany został odcinek jezdni o długości 380 metrów. Nowa nawierzchnia wykonana z betonu asfaltowego ma szerokość 3 metry, która dodatkowo poszerzona została kruszywem drogowym. 
Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 299.825,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 139.431,76 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało pozyskane przez Gminę Sława, a pozostałą część finansowania pokryła gmina ze swoich własnych środków.

Droga we Wróblowie gotowa

Ilustracja do informacji: Droga we Wróblowie gotowa
Po intensywnych pracach odbiór techniczny potwierdził jakość wykonanych działań. Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów przeszedł pomyślnie przez proces odbioru. Oznacza to, że nowa nawierzchnia, jest gotowa do użytku przez mieszkańców wsi.
Cieszymy się, że ta inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i harmonogramem. Całkowita wartość projektu wynosiła 858.932,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 389.159,63 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło nam przeprowadzić tę ważną modernizację. Pozostałą część środków, czyli 469.772,59 zł, pokryła gmina ze swoich własnych środków finansowych.

Prace na ostatniej prostej 

Ilustracja do informacji: Prace na ostatniej prostej 
W Bagnie od kilku miesięcy trwają zaawansowane prace, a miejscowość przechodzi prawdziwą metamorfozę. Roboty drogowe objęły niemal wszystkie ulice. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, wyremontowane i odtworzone zostały przydrożne rowy. Aktualnie trwają prace przy budowie ostatniego zjazdu i równany jest teren. Na dniach zostanie wylana ostatnia warstwa asfaltu.
Wszystko to dzięki dofinansowaniu, jakie nasza gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków. Pozostała część 81 554,06 zł  to wkład własny gminy Sława. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizacje zadania ma czas do 3 stycznia 2024 roku.
 

Słonecznikową czeka przebudowa

Ilustracja do informacji: Słonecznikową czeka przebudowa
W Lubogoszczy kolejna droga zostanie utwardzona. Tym razem jest nią ulica Słonecznikowa, która dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma doczeka się przebudowy
W ramach inwestycji wybudowana zostanie 460 m jezdni z kostki brukowej oraz chodnik. Powstaną zjazdy do posesji, a całość uzupełni zieleń drogowa. Przewidziana wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.105.260,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł to dofinansowanie. Pozostała część 105.260,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Inwestujemy w bazę sportową

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w bazę sportową
Nasza gmina kolejny raz może pochwalić się wysokim dofinansowaniem, jakie w ostatnim czasie pozyskała. W ramach "Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma" 7.800.000,00 zł zostanie przeznaczonych na budowę stadionu miejskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
Środki te pozwolą na rozbudowę sportowego zaplecza Sławy. Dzięki nim przy ul. Ogrodowej powstanie okazały kompleks sportowo-rekreacyjny. Zaplanowano budowę nowego obiektu, który zostanie przesunięty maksymalnie w kierunku południowym. Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska piłkarskiego i bieżni pełnowymiarowej 100 i 400 m z nawierzchni poliuretanowej, stanowisk do skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą. Dla widzów przewidziano zadaszone trybuny o pojemności 300 miejsc siedzących. Całość zostanie oświetlona i uzupełniona infrastrukturą towarzyszącą. Stadion będzie służył do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, zajęć wychowania fizycznego, zawodów lekkoatletycznych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Przewidziana wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.667.000,00 zł, z czego 7.800.000,00 zł to dofinansowanie. Pozostała część 867.000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Kolejny postęp prac

Ilustracja do informacji: Kolejny postęp prac
Inwestycja pn. "Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową" postępuje dynamicznie, a kolejne efekty widać nie tylko na zewnątrz, ale i we wnętrzu nowej sali widowiskowo-teatralno-konowej.
Zostały już wykonane niemalże wszystkie prace przy ścianach zewnętrznych. Uzyskały one panele elewacyjne, które stwarzają niemały efekt wizualny. Wewnątrz sali, na scenie wylewana jest kolejna warstwa posadzki betonowej. Prace odbywają się wg. założonego harmonogramu, a firma MProjekt z Leszna, która jest generalnym wykonawcą, jest zadowolona z postępów i deklaruje dotrzymanie terminu.
Wartość inwestycji, jaką jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława.

Nowa jakość drogi we Wróblowie

Ilustracja do informacji: Nowa jakość drogi we Wróblowie
Prace przy drodze we Wróblowie nie zwalniają tempa. Inwestycja ta postępuje dynamicznie, jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów”
Po pierwszych etapach, jakimi były ścinanie poboczy, oraz frezowanie starej nawierzchni przechodzimy teraz do końcówki wylewania ostatniej warstwy asfaltu.
Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 858.932,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 389.159,63 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część 469.772,59 zł pochodzi ze środków własnych gminy Sława. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 18 grudnia 2023 r.
1 2 3 4 5 6 ... 59


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku