Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Ulica Długa zyska chodnika

Ilustracja do informacji: Ulica Długa zyska chodnika
Miło nam poinformować o kolejny dofinansowaniu, jakie udało nam się pozyskać w Ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie chodnika od wiaduktu do cmentarza komunalnego na ulicy Długiej w Sławie. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 330 mb i szerokości 2 m. Ponadto powstaną przejście dla pieszych oraz powierzchniowe odwodnienie chodnika. Wartość całkowita zadania wynosi 327 024,30 zł, z czego 163 512,15 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
 

Wizja nowego obiektu kultury

Ilustracja do informacji: Wizja nowego obiektu kultury
Nasza inwestycja w przekształcenie byłej szkoły podstawowej w Nowoczesny Dom Kultury i Bibliotekę to  przedsięwzięcie, które ma na celu stworzenie nie tylko nowej przestrzeni, ale także nowych możliwości dla wszystkich mieszkańców
 
Dlatego tez cały czas przyglądamy się pracą, jakie prowadzone są we wnętrzu nowej siedziby Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.
Prace wykończeniowe obiektu cały czas trwają i nie zwalniają tempa. We wszystkich pomieszczeniach biurowych, pracowniach oraz korytarzach wyłożona jest już wykładzina PVC, podwieszane sufity wraz z pełnym oświetleniem LED, także znalazły swoje miejsce we wszystkich pomieszczeniach. Ponadto kończą się prace we wszystkich toaletach na terenie obiektu, nie zapominając oczywiście o toaletach dla osób niepełnosprawnych, także na piętrze, na które będzie prowadzić winda. Warto poinformować też, że zostały zamontowane kamery monitorujące oraz  nowe instalacje elektryczne.
Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.999.000,00 zł, z czego 3.536.590,00 zł pozyskano z funduszu rządowego, a 2.462.410,00 zł to wkład własny gminy.

Modernizacja dróg w Bagnie

Ilustracja do informacji: Modernizacja dróg w Bagnie
Niemal wszystkie drogi w tej miejscowości przejdą gruntowny remont. Obecnie trwają prace brukarskie oraz roboty przy zjazdach do posesji. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem, a także przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizację zadania ma czas do 3.01.2024 roku.
 

Droga zostanie przebudowana

Ilustracja do informacji: Droga zostanie przebudowana
Mamy kolejną dobrą wiadomość, tym razem dla kierowców. Droga powiatowa 1016F na odcinku Sława - Wróblów doczeka się generalnego remontu.
Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak poinformował, iż na ten cel zostaną przekazane środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. O szczegółach inwestycji poinformujemy wkrótce.

fot. Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak

Powstaje kulturalne centrum Sławy

Ilustracja do informacji: Powstaje kulturalne centrum Sławy
Wczoraj przedstawiciele sławskiego samorządu, na czele z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą ocenili postęp prac w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową". Wciąż trwają roboty przy wykończeniu ścianach zewnętrznych, obiekt zyskał panele elewacyjne, które już teraz robią niemałe wrażenie.
Wewnątrz sanitariatów, na łącznikach, a także scenie wylane zostały posadzki betonowe, a nad łącznikiem pojawiła się stalowa konstrukcja dachu. Ponadto wewnątrz sali tworzona jest sieć instalacja wentylacyjna. Prace odbywają się wg. założonego harmonogramu, a firma MProjekt z Leszna, która jest generalnym wykonawcą, jest zadowolona z postępów i deklaruje dotrzymanie terminu. Wartość inwestycji, jaką jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława. Termin zakończenia prac zaplanowano na 12.12.2023 r.
 


 

Umowa podpisana 

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana 
Dziś rano w sławskim magistracie Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła gościł Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. - Piotra Pietruszko. W obecności Skarbnik Gminy Sława - Małgorzaty Szymoniak oraz Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury - Marka Wróbla nastąpiło podpisanie umowy na remont ulicy Jeziornej w Radzyniu.
W ramach zadania przebudowane zostanie 380 mb jezdni. Odcinek ten zyska beton asfaltowy, a jego szerokość będzie wynosić 3 m. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 299.825,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 139.431,76 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 7 grudnia 2023 r.
 

Strzelnica w Sławie

Ilustracja do informacji: Strzelnica w Sławie
Wirtualna strzelnica to nowoczesne, bezpieczne i profesjonalne miejsce, gdzie uczniowie klas mundurowych i nie tylko będą mogli rozwijać swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktorów. Wkrótce zamontowany zostanie kompletny, multimedialny system szkolno-treningowy. Będzie on działać, opierając się na wirtualnej rzeczywistości, w zależności od rozmiaru wyświetlanego obrazu możliwe będzie jednoczesne szkolenie czterech osób - każda wyposażona będzie w pistolet lub karabinek.
Z myślą o lepszej jakości wyświetlanego obrazu, a przede wszystkim komfortu użytkowników w ostatnim czasie zostało wykonane dodatkowe pomieszczenie. Na jednej z jego ścian wyświetlany będzie obraz. Ponadto pomieszczenie będzie pełnić funkcję magazynku.
Warto wspomnieć, iż na stworzenie strzelnicy nasza gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023". Otrzymana kwota 128.770,00 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie". Łączna wartość zadania wyniosła 163.000,00 zł, z czego 34.230,00 zł to wkład własny Gminy Sława. Ponadto pod koniec 2022 roku dwa pomieszczenia dawnych warsztatów szkolnych przeszły gruntowny remont. Na ten cel zostały wydatkowane środki własne gminy w kwocie 159.724,33 zł.
 

Prace idą do przodu

Ilustracja do informacji: Prace idą do przodu
W Bagnie realizowana jest inwestycja, która zakłada modernizację niemal wszystkich dróg w tej miejscowości.
W ostatnim czasie teren budowy odwiedził Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski, który wraz z innymi pracownikami sławskiego magistratu doglądał postępu prac. Obecnie roboty obejmują przebudowę i budowę chodników oraz zjazdów do posesji. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem, a także przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Sława to 81 554,06 zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizację zadania ma czas do 3.01.2024 roku.

Nowy chodnik dla uczniów

Ilustracja do informacji: Nowy chodnik dla uczniów
W ostatnim czasie zakończyła się budowa chodnika przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie.
Chodnik łączy placówkę oświaty ze stołówką, a także prowadzi w stronę przystanku autobusowego, skąd dzieci odjeżdżają do domu. Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski wraz z innymi pracownikami urzędu odwiedził szkołę, aby zobaczyć efekty robót. W sumie położono ok. 120m2 kostki, która wykorzystana była z wcześniejszej rozbiórki. Jest to przykład dobrego użycia materiału oraz gospodarności gminy. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy, a za jego realizację odpowiedzialni byli pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu.

Kolejny etap

Ilustracja do informacji: Kolejny etap
Teren budowy sali widowiskowej przy ul. Henryka Pobożnego stale się zmienia. Obecnie prowadzone są prace mające na celu ocieplenie ścian zewnętrznych.
Powstający budynek, który zostanie połączony przeszklonym łącznikiem ze Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW, zamieni się w zupełnie nowy kompleks kulturalno-rekreacyjny. Mieszkańcy będą mieli okazję korzystać z całej gamy wydarzeń, organizowane tam będą bowiem koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i wiele innych. Zapewni to miejscowym, a także turystom możliwość alternatywnego spędzania czasu. Oznacza to również, że w naszym mieście będzie się działo jeszcze więcej niż do tej pory. Koszt sali widowiskowo-teatralno-kinowej to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł pozyskaliśmy z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Wkład własny Gminy Sława wynosi natomiast 3.005.000,00 zł. Inwestycja ma się zakończyć w grudniu tego roku.
1 2 3 4 5 6 ... 57

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku