Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Inwestujemy w bazę sportową

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w bazę sportową
Nasza gmina kolejny raz może pochwalić się wysokim dofinansowaniem, jakie w ostatnim czasie pozyskała. W ramach "Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma" 7.800.000,00 zł zostanie przeznaczonych na budowę stadionu miejskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
Środki te pozwolą na rozbudowę sportowego zaplecza Sławy. Dzięki nim przy ul. Ogrodowej powstanie okazały kompleks sportowo-rekreacyjny. Zaplanowano budowę nowego obiektu, który zostanie przesunięty maksymalnie w kierunku południowym. Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska piłkarskiego i bieżni pełnowymiarowej 100 i 400 m z nawierzchni poliuretanowej, stanowisk do skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą. Dla widzów przewidziano zadaszone trybuny o pojemności 300 miejsc siedzących. Całość zostanie oświetlona i uzupełniona infrastrukturą towarzyszącą. Stadion będzie służył do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, zajęć wychowania fizycznego, zawodów lekkoatletycznych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Przewidziana wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.667.000,00 zł, z czego 7.800.000,00 zł to dofinansowanie. Pozostała część 867.000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Kolejny postęp prac

Ilustracja do informacji: Kolejny postęp prac
Inwestycja pn. "Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową" postępuje dynamicznie, a kolejne efekty widać nie tylko na zewnątrz, ale i we wnętrzu nowej sali widowiskowo-teatralno-konowej.
Zostały już wykonane niemalże wszystkie prace przy ścianach zewnętrznych. Uzyskały one panele elewacyjne, które stwarzają niemały efekt wizualny. Wewnątrz sali, na scenie wylewana jest kolejna warstwa posadzki betonowej. Prace odbywają się wg. założonego harmonogramu, a firma MProjekt z Leszna, która jest generalnym wykonawcą, jest zadowolona z postępów i deklaruje dotrzymanie terminu.
Wartość inwestycji, jaką jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława.

Nowa jakość drogi we Wróblowie

Ilustracja do informacji: Nowa jakość drogi we Wróblowie
Prace przy drodze we Wróblowie nie zwalniają tempa. Inwestycja ta postępuje dynamicznie, jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów”
Po pierwszych etapach, jakimi były ścinanie poboczy, oraz frezowanie starej nawierzchni przechodzimy teraz do końcówki wylewania ostatniej warstwy asfaltu.
Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 858.932,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 389.159,63 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część 469.772,59 zł pochodzi ze środków własnych gminy Sława. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 18 grudnia 2023 r.

Jeziorna wyremontowana

Ilustracja do informacji: Jeziorna wyremontowana
Ostatnie szlify prac przy ulicy Jeziornej w Radzyniu
Właśnie zakończyły się główne prace przy remoncie jezdni, w ramach tej inwestycji wyremontowany został odcinek jezdni o długości 380 metrów. Nowa nawierzchnia wykonana z betonu asfaltowego ma szerokość 3 metry, która dodatkowo poszerzona została kruszywem drogowym. Całkowita wartość tej  inwestycji wynosi 299.825,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 139.431,76 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało pozyskane przez Gminę Sława, a pozostałą część finansowania pokryła gmina ze swoich własnych środków.  

Droga dla Łupic

Ilustracja do informacji: Droga dla Łupic
Mamy przyjemność ogłosić, że Powiat Wschowski zdobył wsparcie finansowe w wysokości 1 241 240,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 1016F, w Łupicach
Odcinek ten obejmujący drogę od km 0+000 do km 0+316,7. Inwestycja ta zawiera również przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 316 oraz skrzyżowań z drogami gminnymi. Dodatkowo planowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz stawu do odwodnienia drogi. To kluczowy krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi.
Grafika: Lubuski Urząd Wojewódzki

 

Zaawansowane prace we Wróblowe

Ilustracja do informacji: Zaawansowane prace we Wróblowe
Niecałe dwa tygodnie temu we Wróblowie pojawił się ciężki sprzęt. Ma to związek z inwestycją, jaka realizowana jest w tej miejscowości. Dzięki pozyskanemu wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trwa przebudowa 880 mb jezdni.
Odcinek ten zyska drogę o nawierzchni asfaltowej, a jego szerokość będzie wynosić od 4 do 5 metrów. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 858.932,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 389.159,63 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część 469.772,59 zł pochodzi ze środków własnych gminy Sława. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 18 grudnia 2023 r.
 

Wspieramy tereny wiejskie

Ilustracja do informacji: Wspieramy tereny wiejskie
Kolejne środki trafiają do sołectw gminy Sława. Tym razem udało nam się pozyskać dofinansowanie dla Radzynia. Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców przebudowane zostaną ulice Ptasia i Jowisza. Powstaną jezdnie z kostki betonowej, zjazdy na posesję, jednostronne chodniki. Oprócz tego przebudowane zostaną przepusty w przydrożnym rowie i zieleń drogowa, a także skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 318 ul. Nowosolska z ul. Jowisza.
W ramach tego samego projektu odcinek pomiędzy Kuźnicą Głogowską a Myszyńcem zostanie utwardzony kruszywem. Prace swoim zakresem obejmą również pobocza, rowy, przepusty, zjazdy.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 2.040.820,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy Sława to 40.820,00 zł.

Kościół zostanie wyremontowany

Ilustracja do informacji: Kościół zostanie wyremontowany
Nowy dzień rozpoczynamy od dobrych wiadomości. Jest nią kolejne dofinansowanie na przestrzeni krótkiego czasu, jakie nasza gminy pozyskała. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie zostanie wyremontowany. 
Przypomnijmy, iż kilka miesięcy temu zakończył się remont wnętrza, a także nastąpiła częściowa wymiana wysłużonych ławek. Teraz przyszedł czas na elewacje świątyni. Obecnie trwa renowacja ściany północnej, na ten cel Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Sławie przeznaczyła środki własne oraz pozyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Wschowskiego. Chcąc przywrócić dawny blask świątyni, gmina Sława podjęła starania o to, aby cały obiekt został odrestaurowany. Efektem tych działań są pozyskane środki. Pozwolą one na naprawę uszkodzeń i wymianę luźnych cegieł, mechaniczne oczyszczenie elewacji w tym odgrzybienie ścian, wzmocnienie nadproży i gzymsów, wykonanie tynków renowacyjnych (brakujących i uszkodzonych detali architektonicznych), obróbkę z blachy, parapetów, renowacje okien, drzwi i belek, montaż zabezpieczeń przed ptakami oraz malowanie elewacji. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.326.530,00 zł, z czego 1.300.000,00 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 

Inwestujemy w sołectwa

Ilustracja do informacji: Inwestujemy w sołectwa
Mieszkańcy Wróblowa z takiego obrotu sprawy z pewnością będą zadowoleni.
Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o podpisaniu umowy na remont 880 metrów jezdni, a już teraz możemy poinformować o kolejnym dofinansowaniu, jakie gmina Sława pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym razem chodzi budowę nowej zatoczki autobusowej. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych inwestycji drogowych ma ona na celu poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie teraz, w okresie nauki szkolnej nowy przystanek znacząco poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z dowozów szkolnych. W ramach inwestycji we Wróblowie powstaną: zatoka autobusowa o szerokości 3 metrów, peron dla pieszych 1,5 metra oraz ciąg pieszy o długości 76 metrów.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 114.514,77 zł, z czego 91.611,81 zł to kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny gminy Sława to 22.902,96 zł.

Ruszyły prace we Wróblowie

Ilustracja do informacji: Ruszyły prace we Wróblowie
W poniedziałek rano w sławskim magistracie Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła w obecności Skarbnik Gminy Małgorzaty Szymoniak oraz Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury Marka Wróbla podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów".
Wróblów jest już terenem budowy, w tej miejscowości tuż po dopięciu formalności rozpoczęły się intensywne prace ciężkiego sprzętu. Pierwszym etapem jest ścinanie poboczy, następnie nastąpi frezowanie starej nawierzchni. W ramach przebudowy wykonane zostanie 880 metrów bieżących jezdni. Odcinek ten zyska drogę o nawierzchni asfaltowej, a jego szerokość będzie wynosić od 4 do 5 metrów.
Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 858.932,22 zł brutto. Na ten cel gmina Sława pozyskała 389.159,63 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część 469.772,59 zł pochodzi ze środków własnych gminy Sława. Firma z Głogowa na wykonanie prac ma czas do 18 grudnia 2023 r.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 57

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku