Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Słonecznikową i Chabrową czeka przebudowa

Ilustracja do informacji: Słonecznikową i Chabrową czeka przebudowa
W Lubogoszczy kolejne drogi zostaną utwardzone. W ramach planowanej inwestycji powstanie jezdnia z kostki brukowej na ul. Słonecznikowej oraz odcinek na ul. Chabrowej. Powstaną również zjazdy na posesje, trawniki, kanalizacja deszczowa oraz przewidziano przebudowę sieci elektroenergetycznej.
W dniu 28.02.2024 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu „Przebudowa ul. Słonecznikowej w miejscowości Lubogoszcz”. Wzięły w nim udział dwie firmy ZPHU KRUBET Jan Kruk z Nowej Wsi oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Procedura przetargowa nadal trwa, niebawem poznamy wykonawcę.
 
Przypomnijmy, iż na ten cel gmina Sława pozyskała dofinansowanie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
Termin wykonania zadania szacowany jest na okres 14 miesięcy.
 

Spełniamy marzenia o własnym M

Ilustracja do informacji: Spełniamy marzenia o własnym M
Wraz z początkiem tygodnia Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski oraz Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury Marek Wróbel spotkali się z Prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Zielona Dolina Stanisławem Kierasem i doradcą do spraw inwestycyjnych z ramienia SIM Maciejem Barbarą. W trakcie spotkania została zawarta „Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2 Galeria zdjęć: Lokal mieszkalny w Sławie

Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia prac koncepcyjno-architektonicznych na terenie naszej gminy. Jego podpisanie ma na celu zapewnienie skutecznych mechanizmów monitoringu i kontroli nad realizacją zadań powierzonych spółce. Zadaniem spółki jest budowa wielolokalowego budynku w Sławie. Oprócz podpisania umowy omówiony został plan działania na najbliższe miesiące. Nowa inwestycja dotyczy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z możliwością dojścia do własności. Zostaną one wyposażone w odnawialne źródła energii, balkony, miejsca parkingowe, pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowym atutem będzie spokojna okolica, teren zagospodarowany zielenią oraz dostępność placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. W dalszej kolejności to gminy stworzą listy najemców mieszkań zgodnie z regulaminem, który wcześniej zatwierdzi Rada Miejska w Sławie.
Warto przypomnieć, iż w lipcu ubiegłego roku w Prusicach miała miejsce inauguracja spółki Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – SIM KZN Zielona Dolina Sp. z o.o., w której gmina Sława jest wspólnikiem. SIM KZN Zielona Dolina to jedna z inicjatyw budownictwa społecznego non-profit. Ich celem jest dostarczanie mieszkań na wynajem o przystępnych cenach dla osób o niskich dochodach, które nie mogą uzyskać kredytu hipotecznego. Działają na preferencyjnych warunkach, budując budynki wielorodzinne na terenie gmin, a następnie zarządzają nimi. Gminy nie wnoszą własnych pieniędzy do SIM-u. Otrzymują je z budżetu państwa po 3 miliony złotych na objęcie udziału w spółce, mają one posłużyć do budowy mieszkań.
Na poniższej mapce czerwonym kolorem zaznaczone zostało miejsce planowanej inwestycji.

Siedziba Domu Kultury i Biblioteki odebrana

Ilustracja do informacji: Siedziba Domu Kultury i Biblioteki odebrana
Zakończono prace związane z zadaniem pn. ,,Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej". Dzisiaj inwestycja przeszła odbiór końcowy. Warto przypomnieć, iż głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca dostępnego dla lokalnej społeczności, przeniesienie siedziby Domu Kultury SCKiW i Biblioteki Miejskiej do budynku dawnej placówki oświatowej.
Wykonawcą była firma MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna. Przebudowa byłej szkoły realizowana była w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.288.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 2.520.000,00 zł, wkład własny gminy to 768.000,00 zł.
 
Już niebawem odbiór przejdzie także nowy obiekt, który powstał przy Domu Kultury - Sala widowiskowo-teatralno-kinowa.
 
 
 

Postęp prac Klub Na Fali, Sława

Ilustracja do informacji: Postęp prac Klub Na Fali, Sława
Klub na Fali, Sława nabrał już właściwy kształt, teraz przyszedł czas na kolory. Już w tym sezonie będziemy mogli podziwiać ten okazały obiekt w pełnej krasie.
 
 
 
 

Kulturalna perła Sławy

Ilustracja do informacji: Kulturalna perła Sławy
Na dniach zakończy się niemal półtoraroczna budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej. Obiekt, powstający przy ul. Henryka Pobożnego to nowoczesne miejsce, które posiada scenę o powierzchni 80 m² oraz widownię na niemal 300 miejsc. Dodatkowo w jego wnętrzu powstały garderoby, szatnie, toalety dla gości, zaplecza socjalne, a także pomieszczenie obsługi sceny.
Realizacją inwestycji zajmuje się firma MPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z Leszna. Wartość zadania, jakim jest budowa sali widowiskowo-teatralno-kinowej wynosi 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym gminy.
 
W ostatnim czasie pracownicy firmy realizującej zadanie poświęcili dużo czasu na prace wykończeniowe we wnętrzu. Pojawiły się kinowe fotele, kurtyny oraz pełne oświetlenie sceniczne. Duże wrażenie robi szklany łącznik, który został wyposażony w elementy małej architektury i już niebawem będzie doskonałym miejscem do różnego rodzaju wernisaży czy też kulturalnych spotkań. Planowo w marcu obiekt ma zostać otwarty dla zwiedzających, a kulturalne serce Sławy zacznie bić na nowo w nowoczesnej i funkcjonalnej sali.
 

Nowa siedziba Domu Kultury i Biblioteki

Ilustracja do informacji: Nowa siedziba Domu Kultury i Biblioteki
Trwa zadanie ,,Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej". Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana w naszej gminie. Głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca dostępnego dla lokalnej społeczności, przeniesienie siedziby SCKiW, domu kultury i biblioteki publicznej do budynku dawnej placówki. Nowy budynek (sala widowiskowa), który powstaje tuż obok, zostanie połączony przeszklonym łącznikiem ze Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW. Całość stworzy spójny kompleks o funkcjach kulturalno-rekreacyjnych. Wykonawcą jest firma MPROJEKT
Sp. z o.o. z Leszna. 
Przebudowa byłej szkoły realizowana jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.288.000,00 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 2.520.000,00 zł, wkład własny gminy to 768.000,00 zł.
 
 
 
 

Ciąg pieszy do cmentarza

Ilustracja do informacji: Ciąg pieszy do cmentarza
Rozpoczęły się prace przy wykonaniu chodnika od wiaduktu do cmentarza komunalnego na ulicy Długiej w Sławie. Aktualnie trwa korytowanie pod trakt spacerowy, a także osadzanie betonowych krawężników wzdłuż jezdni.
Dzięki pozyskanym środkom w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 330 mb i szerokości 2 m. Ponadto powstaną przejście dla pieszych, powierzchniowe odwodnienie chodnika oraz oświetlenie hybrydowe.
Łączna wartość inwestycji, robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to 299.811,96 zł, z czego 212.118,48 zł to kwota dofinansowania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu własnego Gminy Sława.
 

Lipinki placem budowy

Ilustracja do informacji: Lipinki placem budowy
Po raz kolejny przyglądamy się postępom inwestycji realizowanej na terenie naszej gminy. Mianowicie rozbudowie drogi powiatowej nr 1011F Sława - Krzepielów. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone korytowanie, a także niezbędna do powstania ścieżki pieszo-rowerowej wycinka drzew rosnących w miejscu przebiegu trasy. Rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej, a nawierzchnia asfaltowa jezdni poddana została frezowaniu.
Przypomnijmy, iż Gmina Sława wsparła inwestycję powiatową kwotą 3.644.311.00 mln zł. To efekt porozumienia podpisanego przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę. Niestety bez wsparcia finansowego samorządu sławskiego powiat nie byłby w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia.
Jak wiadomo ten odcinek drogi powiatowej nr 1011F jest wyłączony z ruchu, a objazdy prowadzone są drogą wojewódzką nr 319 odcinek Stare Strącze - Krzepielów, drogą wojewódzką nr 278 odcinek Stare Strącze - Sława oraz drogą wojewódzką nr 318 - Sława/obwodnica: Rondo Lipińskie - ul. Okrężna (DW278) zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu".
Zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców wsi Lipinki, służb komunalnych i ratunkowych, transportu publicznego, dojazdu do przedsiębiorstw oraz obsługi budowy.
 
 
 
 

Sala widowiskowa na finiszu

Ilustracja do informacji: Sala widowiskowa na finiszu
Przy ul. Henryka Pobożnego w Sławie dobiega końca budowa innowacyjnego obiektu, który wkrótce zostanie udostępniony dla mieszkańców. Dla przypomnienia nowa sala posiada scenę o powierzchni 80 m² oraz widownię na 276 miejsc.
W budynku przeprowadzane są ostatnie prace wykończeniowe. Pracownicy skrupulatnie dopracowują detale, dbając o każdy aspekt, aby finalny efekt był perfekcyjny. Roboty mają zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność całego obiektu. Wszystko po to, aby miejsce kultury cieszyło wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę.
 
Całkowita wartość inwestycji, obejmująca budowę sali widowiskowo-teatralno-kinowej, wynosi 10.455.000,00 zł. Z tej sumy 7.200.000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego z Lubuskiego Funduszu Samorządowego, natomiast 3.005.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.
 

Umowa podpisana, powstanie nowy chodnik

Ilustracja do informacji: Umowa podpisana, powstanie nowy chodnik
W sławskim magistracie Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła wraz ze współpracownikami spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "WITEK" z Głogowa. Podczas tego spotkania nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie chodnika na ulicy Długiej w Sławie.
Zgodnie z planem nowy ciąg pieszy o długości 330 mb i szerokości 2 m zostanie wybudowany od wiaduktu do cmentarza komunalnego. Ponadto powstaną przejście dla pieszych, powierzchniowe odwodnienie chodnika oraz oświetlenie hybrydowe. Zakończenie robót przewidziano najpóźniej do 3 czerwca br. Zadanie opiewa na kwotę 285.605,46 zł, na ten cel nasza gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg.
 
1 2 3 4 5 6 ... 58

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku