Logo: BIP
.
Baner: baner urządBaner: Rynek

Dla mieszkańca

Wymiana drzewa na Rynku

Ilustracja do informacji: Wymiana drzewa na Rynku
Pod koniec lipca na Starym Rynku w sąsiedztwie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego doszło do uszkodzenia drzewa. Nierozważny sprawca, przy zawracaniu kilkukrotnie wjechał swoim campocarem w młodą lipę, która została obdarta z kory i straciła kilka gałązek. Dzięki monitoringowi Straży Miejskiej ustalony został właściciel pojazdu. Gmina Sława ubiegała się o zwrot kosztów za zniszczone mienie. 
Niestety poprzednie drzewo nie rokowało szans na przeżycie, ze względu na liczne uszkodzenia. W jego miejsce dziś posadzona została młoda ok. 12-letnia lipa tego samego gatunku. 

Utwardzono parking przed placówką w Krzepielowie

Ilustracja do informacji: Utwardzono parking przed placówką w Krzepielowie
Pod koniec ubiegłego tygodnia miał miejsce odbiór inwestycji mającej na celu utwardzenie kostką brukową  części parkingu przy szkole Podstawowej w Krzepielowie. Powstało dodatkowe 120 m² miejsc do parkowania z bezfazowej kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej oraz osadzone zostały krawężniki. Przypominamy, iż w ubiegłym roku przy szkole utwardzono 250 m² terenu, a niedawne zadanie jest drugą częścią robót w tym miejscu.  
Koszt wykonania przedmiotu umowy wyniósł 10.000,00 zł brutto. Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zygmanowski z Perkowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Remont w Przybyszowie zakończony

Ilustracja do informacji: Remont w Przybyszowie zakończony
Na sali wiejskiej dobiegł końca remont dachu. W zakresie robót znalazły się:
- pokrycie dachu papą na podłożu betonowym,
- wykonanie przewodów instalacji odgromowej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie wieloprzewodowych kominów wraz z obróbką blacharską,
- obróbki blacharskie murów ogniowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inwestycję zrealizowała firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski s.c. ze Święciechowy. Koszt całkowity zadania wyniósł 39.950,00 zł.

Informacja dla hodowców drobiu w sprawie zagrożenia Ptasiej Grypy

Ilustracja do informacji: Informacja dla hodowców drobiu w sprawie zagrożenia Ptasiej Grypy
W związku z zagrożenie mwystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność w celu jej minimalizacji.

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):
- jeżeli utrzymujesz drób musisz to zgłosuić do Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- nie karm i nie pój drobiu nazewnątrz budynków gospodarskich,
- nie wnoś na  teren gospodarstwa zwłok dzikich ptakó oraz tusz ptaków łownych,
- osoby, któe uczestniczyły w polowaniu na ptak iłowne nie mogą w ciagu 72 godzin od zakończenia polowania obsługiwać drobiu,
- myj i odkażaj narzedzia przeznaczone do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- przed i po obsłudze drobiu umyj ręce wodą z mydłem. Do pracy z drobiem używaj oddzielnego ubrania oraz butów o pozostawiaj je w kurniku,
- stosuj maty decynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w kórych utrzymywany jest drób w systemie bezwybiegowym,
- zabezpiecz drób oraz paszę i ściółkę przed kontaktem z dzikim i ptakami,
- obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich neipokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.
Zalecenia których należy przestrzegać:
​1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Załączniki

 • JPG Rozmiar: 101,9 KiB Ilość pobrań: 7

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 247,7 KiB Ilość pobrań: 10

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 98,6 KiB Ilość pobrań: 7

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 929,9 KiB Ilość pobrań: 7

  Pobierz

W Ciosańcu wyłożyli kostkę

Ilustracja do informacji: W Ciosańcu wyłożyli kostkę
Kolejne metry kostki utwardziły nawierzchnię, tym razem w Ciosańcu. W obrębie drogi wojewódzkiej nastąpiła wymiana starego wysłużonego ciągu pieszego. Na odcinku 144 metrów pojawił się chodnik z kostki brukowej wraz z podjazdami do posesji. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pomimo iż zadanie zrealizowano na wspomnianej drodze wojewódzkiej, to inwestorem przedsięwzięcia jest nasza gmina. Koszt wymiany chodnika opiewa na kwotę 129.765,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych gminy Sława.

Kolejny sprzęt trafi do uczniów

Ilustracja do informacji: Kolejny sprzęt trafi do uczniów
W sławskim magistracie Burmistrz Sławy gościł dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Wizyta miała na celu omówienie bieżących spraw i kwestii związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Punktem kulminacyjnym spotkania było przekazanie tabletów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Sława. W sumie na potrzeby nauki zdalnej dyrektorzy otrzymali 50 tabletów. Zakup w całości został sfinansowany ze środków własnych gminy Sława.

Rolnicy z gminy Sława najlepsi w swojej kategorii

Ilustracja do informacji: Rolnicy z gminy Sława najlepsi w swojej kategorii
Gratulacje dla gospodarzy z naszej gminy, którzy wzięli udział w powszechnym spisie rolnym, tym samym wsparli gminę Sława w II edycji konkursu „Gminne zawody piłkarskie”. Dzięki temu Sława zajęła pierwsze miejsce w kategorii - powyżej 300 gospodarstw w gminie. Nagrodami w konkursie organizowanym przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze są zestawy piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Zostaną one przekazane dla wszystkich szkół z terenu gminy Sława.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Wyniki konkursu

Nowa droga oddana do użytku

Ilustracja do informacji: Nowa droga oddana do użytku
W ostatnim czasie w Łupicach zakończyła się inwestycja drogowa. Kolejna w naszej gminie, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W ramach zadania na odcinku 114 mb wybudowana została jezdnia z kostki brukowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Więcej drzew nad jeziorem

Ilustracja do informacji: Więcej drzew nad jeziorem
Wraz z początkiem tygodnia nowa plaża zyskała kilkuletnie sosny zwyczajne. Pracownicy gospodarczy sławskiego magistratu zasadzili 10 drzew, które zastąpią usunięte okazy. Wcześniejsze egzemplarze zostały wycięte ze względów bezpieczeństwa. Ich stan (choroba) zagrażał osobom przebywającym na terenie Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nowe nasadzenia w sławskim parku

Ilustracja do informacji: Nowe nasadzenia w sławskim parku
Dziś w Parku Miejskim pracownicy gospodarczy UM posadzili 10 kilkuletnich drzew liściastych - 5 szt. dębów szypułkowych oraz 5 szt. jesionów pensylwańskich. Jedno z nich rosnąć będzie bliżej pałacu, reszta w okolicy stawku, obok dzikiej plaży.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 239


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku