Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dashboard

Stanisław Suda pośmiertnie uhonorowany

Ilustracja do informacji: Stanisław Suda pośmiertnie uhonorowany
W niedzielne popołudnie na cmentarzu w Krzepielowie odbyła się doniosła uroczystość. Społeczność harcerska w tym sławscy druhowie wspólnie z mieszkańcami Krążkowa i Krzepielowa oddała cześć śp. Stanisławowi Sudzie. Kapituła Harcerska przy Komendzie Hufiec ZHP Wschowa wyróżniła pośmiertnie repliką krzyża harcerskiego zasłużonego Komendanta Hufca w Sławie.
Zanim to nastąpiło w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Krążkowie została odprawiona Msza Św. w intencji Państwa Sudów. Stanisław Suda przez wiele lat aktywnie działał na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, krzewiąc wiedzę o historii i tradycji, pielęgnując idee i wartości harcerskie oraz patriotyczne. Zorganizował niezliczone ilości kolonii, zimowisk, zgrupowań czy obozów wędrownych, podczas których wiele młodych osób zdobywało wiedzę o harcerstwie. Pan Stanisław przez wiele lat aktywnej działalności pełnił wiele funkcji w szeregach harcerskich od członka Komendy Hufca Wschowa, Sława po pełnienie obowiązków Komendanta Hufca w Sławie. Przez 44 lata pracy nauczycielskiej był związany z lokalnym środowiskiem Krążkowa, poświęcając swój czas i pracę dla dzieci środowiska wiejskiego, łącząc pasję nauczycielską z zamiłowaniem do harcerstwa. Przez wiele lat był Radnym Rady Miejskiej w Sławie, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, w której aktywnie działał.
 

Dzień Edukacji Narodowej 2023

Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej 2023
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy przekazać serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności dla Dyrektorów, Nauczycieli oraz Pracowników placówek oświatowych. Dziękujemy za Waszą niezmienną pasję i poświęcenie, które codziennie wkładacie w upowszechnianie edukacji oraz pełną zaangażowania pracę.
Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie za Wasz ciężki trud i zaangażowanie. Gratulujemy wszystkich dotychczasowych osiągnięć i prosimy o przyjęcie naszych najlepszych życzeń – wielu sukcesów, inspirujących inicjatyw, wytrwałości, satysfakcji oraz spokoju i pogody ducha.
Z wyrazami szacunku, Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła,
Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Mazur

Droga we Wróblowie gotowa

Ilustracja do informacji: Droga we Wróblowie gotowa
Po intensywnych pracach odbiór techniczny potwierdził jakość wykonanych działań. Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów przeszedł pomyślnie przez proces odbioru. Oznacza to, że nowa nawierzchnia, jest gotowa do użytku przez mieszkańców wsi.
Cieszymy się, że ta inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i harmonogramem. Całkowita wartość projektu wynosiła 858.932,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 389.159,63 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło nam przeprowadzić tę ważną modernizację. Pozostałą część środków, czyli 469.772,59 zł, pokryła gmina ze swoich własnych środków finansowych.

Królewskie pożegnanie

Ilustracja do informacji: Królewskie pożegnanie
Dzień Edukacji Narodowej społeczność Szkoły Podstawowej w Ciosańcu - filia w Łupicach świętowała w sposób szczególny. Z okazji zbliżającego się święta w sali wiejskiej w Łupicach odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła, Sekretarz Gminy - Danuta Pitrowska, Skarbnik Gminy - Małgorzata Szymoniak, a także mieszkańcy wsi. Spotkanie rozpoczęło się od słowa wstępu Dyrektor placówki - Beaty Dziduch i przywitania gości.
W ramach części artystycznej na scenie pojawili się uczniowie, którzy dali popis swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych. Tego dnia również uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, a symbolicznego pasowania ołówkiem dokonała Dyrektor Szkoły. Od dzisiaj pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Łupicach. Włodarz naszej gminy złożył życzenia kadrze pedagogicznej i pracownikom oświaty, a także dziękował za trud i pracę włożoną w kształcenie młodych ludzi. Uczniom życzył wielu sukcesów i wspaniałych chwil spędzonych w szkole. Podczas dzisiejszej uroczystości miało miejsce oficjalne pożegnanie wieloletniej Dyrektor Placówki w Ciosańcu - Bogusławy Olszewskiej. Osoby niezwykle zaangażowanej na rzecz szkoły, która w codziennej pracy kierowała się wartościami takimi jak: poszanowanie historii, tradycji, propagowanie wartości pedagogicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej w sposób przyjazny dla dzieci i młodzieży, otwarty, kreatywny i twórczy. W swoją pracę wkładała wiele serca oraz empatii. Dzięki jej staraniom Szkoła Podstawowa w Ciosańcu i jej Filia w Łupicach rozwijały się, m.in. powstało boisko w Łupicach, a wcześniej w 2018 r. oddana do użytku została funkcjonalna hala sportowa, która była spełnieniem wielu marzeń o takim zapleczu sportowym. Pani Bogusława nie bała się podejmować trudnych wyzwań i skomplikowanych decyzji. To między innymi z jej inicjatywy zostały utworzone oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciosańcu, w których organizację włożyła wiele pracy i trudu. Dziś za jej poświęcenie i zaangażowanie nie tylko na rzecz oświaty, ale również wielu inicjatyw społecznych mieszkańców gminy Sława została w sposób szczególny uhonorowana i nagrodzona.
 

Prace na ostatniej prostej 

Ilustracja do informacji: Prace na ostatniej prostej 
W Bagnie od kilku miesięcy trwają zaawansowane prace, a miejscowość przechodzi prawdziwą metamorfozę. Roboty drogowe objęły niemal wszystkie ulice. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, wyremontowane i odtworzone zostały przydrożne rowy. Aktualnie trwają prace przy budowie ostatniego zjazdu i równany jest teren. Na dniach zostanie wylana ostatnia warstwa asfaltu.
Wszystko to dzięki dofinansowaniu, jakie nasza gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków. Pozostała część 81 554,06 zł  to wkład własny gminy Sława. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizacje zadania ma czas do 3 stycznia 2024 roku.
 

Wykład historyczny

Ilustracja do informacji: Wykład historyczny
W siedzibie sławskiego Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne ,,Ocalić od Zapomnienia” odbyło się spotkanie autorskie z pracownikiem naukowym Muzeum Gross-Rosen dr hab. Dorotą Sulą. Podczas wykładu autorka podzieliła się swoją wiedzą prowadząc prelekcję zatytułowaną "Żydzi polscy w KL Gross-Rosen". Prelekcja ta była doskonałą okazją do chwil zadumy i zgłębienia wiedzy na temat historii związanej Gross-Rosen. Stanowił również okazję do promocji najnowszej książki dr hab. Doroty Suli.

Akcja krwiodawstwa w Sławie

Ilustracja do informacji: Akcja krwiodawstwa w Sławie
Z nieco ponad tydzień tuż przy hali widowiskowo-sportowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie zaparkuje mobilny punkt poboru krwi. Będzie to kolejna okazja w tym roku do tego, aby podzielić się życiem. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 Galeria zdjęć: Akcja krwiodawstwa

Ziemia, która pachnie historią

Ilustracja do informacji: Ziemia, która pachnie historią
We wtorek 10 października odbyło się odsłonięcie kolejnej tablicy Sławskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne ,,Ocalić od Zapomnienia”, tym razem tablica stanęła na terenie podobozu Schlesiersee II w Przybyszowie.
 
 Teren ten  za czasów II Światowej był filią obozu KL Gross-Rosen dla żydówek, które w nieludzkich warunkach przetrzymywano w celu kopania rowów przeciwczołgowych. Postawiony Informator historyczny upamiętnia nie tylko to miejsce, ale też morderczy marsz śmierci w głąb Niemiec, jaki musiały wykonać więźniarki.

Słonecznikową czeka przebudowa

Ilustracja do informacji: Słonecznikową czeka przebudowa
W Lubogoszczy kolejna droga zostanie utwardzona. Tym razem jest nią ulica Słonecznikowa, która dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma doczeka się przebudowy
W ramach inwestycji wybudowana zostanie 460 m jezdni z kostki brukowej oraz chodnik. Powstaną zjazdy do posesji, a całość uzupełni zieleń drogowa. Przewidziana wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.105.260,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł to dofinansowanie. Pozostała część 105.260,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Nadleśnictwo Głogów jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ilustracja do informacji: Nadleśnictwo Głogów jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Właścicieli gruntów, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie
stosownej oferty do nadleśnictwa, w którego zasięgu terytorialnym się ona znajduje.
Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
sprawdź w zasięgu administracyjnym, którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość. Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne. Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu z Nadleśnictwem Głogów W razie pytań osobą prowadzącą sprawę jest Danuta Charkow, Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania, tel. 76 836 59 93 W dalszej kolejności właściwe terytorialnie nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku. Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy według danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne. Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:
a.
aktualny wypis z ewidencji gruntów,
b.
aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
c.
aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
d.
złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo. Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości– cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.
Więcej informacji:
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie
 
 

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku