Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dashboard

Zostaw śmieci w PSZOK

Ilustracja do informacji: Zostaw śmieci w PSZOK
W ostatnim czasie kolejny raz mamy do czynienia ze zjawiskiem nielegalnego pozbywania się śmieci. Nie wszyscy potrafią uszanować nasze wspólne dobro, jakim jest przyroda, a w szczególności lasy. Dlatego kolejny raz przypominamy. W naszej gminie istnieje możliwość dodatkowego pozbycia się odpadów. Takim miejscem jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Powstańców Śląskich 34B w Sławie.
Można do niego przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi dla każdego punktu.
PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę wszystkich nieruchomości z terenu związku, odpadów komunalnych wymienionych poniżej.
Punkty te są czynne w godzinach:
- poniedziałek-czwartek 13:00 - 18:00,
- piątek 11:00 - 20:00,
- sobota 9:00 - 20:00.
Odpady przyjmowane będą od mieszkańców, wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania. W punktach PSZOK gromadzone są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. W ilości nieograniczonej:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) przeterminowane leki i chemikalia,
k) odpady niebezpieczne,
l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
2. W ilości ograniczonej od jednego mieszkańca nieruchomości zamieszkałej lub jednego właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w ilości do 250 kg rocznie,
b) zużytych opon, w ilości do 4 szt. rocznie.
Więcej informacji dostępnych na stronie
fot. Eko-przyszłość

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją


 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku