Logo: BIP
.
Baner: LKŻBaner: Nowy rynekBaner: baner urządBaner: RynekBaner: Molo
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dashboard

Granty PPGR

Ilustracja do informacji: Granty PPGR
W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Sławy zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów niepełnoletnich i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Sława do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
 
W przypadku otrzymania grantu przez Gminę Sława zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
 1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje na terenie Gminy Sława i
 2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (załącznik nieobowiązkowy) należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w sekretariatach poszczególnych szkół lub biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Sławie.
Ważne! O sprzęt komputerowy nie może starać się uczeń pełnoletni / dziecko, które w roku 2020 i 2021, otrzymało na własność lub w drodze użyczenia (jeśli nie dokonano zwrotu do szkoły) komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!


Deklaracja

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją


 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku