Logo: BIP
.
Baner: Nowy rynek
 • Baner: s1
 • Baner: s2
 • Baner: s4

Dla inwestora

Prace postępują

Ilustracja do informacji: Prace postępują
We Wróblowie trwają zaawansowane prace przy budowie zatoczki autobusowej. Od kilku dni centrum miejscowości stało się placem budowy. Na miejscu pojawił się ciężki sprzęt, osadzone zostały obrzeża, obecnie trwa tworzenie podbudowy.
W ramach inwestycji powstaną: wspomniana zatoka o szerokości 3 metrów, peron dla pieszych 1,5 metra oraz ciąg pieszy o długości 76 metrów. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych inwestycji drogowych ma ona na celu poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie teraz, w okresie nauki szkolnej nowy przystanek znacząco poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z dowozów szkolnych. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie 85.242,77 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe 21.310,70 zł to wkład własny gminy Sława w tym 15.000,00 w ramach budżetu sołeckiego wsi Wróblów. Zgodnie z umową wykonawca na zrealizowane inwestycji ma czas do 20 grudnia br.
 

Wymieniono podłogę sceny w Radzyniu

Ilustracja do informacji: Wymieniono podłogę sceny w Radzyniu
Scena na placu rekreacyjnym w Radzyniu przeszła remont generalny. W ramach prac wykonano podest z drewna modrzewiowego, wymieniono podłogę o łącznej powierzchni 32 m², pojawiły się nowe legary, na których zamontowano deski tarasowe ryflowane. Całość została dwukrotnie zakonserwowana olejem tarasowym.
 
Wykonawcą prac była firma ADMAR Adam i Marcin Grabscy z Lubogoszczy. Łączny koszt inwestycji to 10.500,00 zł, który został sfinansowany ze środków własnych Gminy Sława w ramach budżetu sołeckiego wsi Radzyń.
 

Trwa remont drogi powiatowej nr 1011F Krzepielów – Małe Drzewce

Ilustracja do informacji: Trwa remont drogi powiatowej nr 1011F Krzepielów – Małe Drzewce
W ramach inwestycji droga pomiędzy tymi dwoma miejscowościami zyska nową nawierzchnię asfaltową. Szczegółowy zakres prac obejmuje: frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, profilowanie oraz uzupełnienie istniejących poboczy drogi, oraz remont istniejących uszkodzonych zjazdów.
W tym miejscu występuje ruch wahadłowy, apelujemy o ostrożność i wolną jazdę na remontowanym odcinku.
 
Jak poinformował Starosta Powiatowy Andrzej Bielawski - Utrudnienia na odcinku od wyjazdu z miejscowości Krzepielów do wyjazdu z miejscowości Małe Drzewce będą występowały do dnia 30.11.2023 r.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2.016.095,13 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
 

Zwiększamy bezpieczeństwo przechodniów

Ilustracja do informacji: Zwiększamy bezpieczeństwo przechodniów
Przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego rozpoczęły się prace, w ramach których zainstalowane zostaną cztery słupy oświetleniowe. Powstaną one w pobliżu dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278. Doświetlenie zyskają przejścia przy skrzyżowaniach z ul. Parkową, a także z ul. Energetyczną.
W połowie sierpnia w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a Gminą Sława reprezentowaną przez Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę oraz Skarbnik Gminy Małgorzatę Szymoniak. Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji tego zadania.
 
Działanie to ma na celu w szczególności zwiększenie widoczności po zmroku czy też w warunkach ograniczonej widoczności. W rezultacie wykonane dodatkowe oświetlenie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych podczas pokonywania drogi.
 
Szczególnie w okresie wakacyjnym te miejsca są często wykorzystywane głównie z uwagi na bliskość Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z plażami miejskimi. Łączna wartość inwestycji wynosi 65.400,00 zł, z czego 32.700,00 to kwota dofinansowania, pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu własnego Gminy Sława.
 

Szatnie z nowym kontenerem

Ilustracja do informacji: Szatnie z nowym kontenerem
Na boisku Orlik przy ul. Ogrodowej w Sławie zostało powiększone zaplecze szatniowe. Zamontowany został nowy kontener, na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Moduł wykonany jest w ramie stalowej, spawanej, malowanej; obłożone płytą warstwową. W inwestycji ujęto instalację elektryczną, montaż okien PCV, drzwi zewnętrznych stalowych, drzwi wewnętrznych, a także wyposażenie kontenera.
Nie tak dawno w istniejących pomieszczeniach remont przeszły podłogi, które były już bardzo wysłużone. Dodatkowo łącznik pomiędzy szatniami zyskał zadaszenie z poliwęglanu prefabrykowanego. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 121.685,27 zł, z czego 60.731,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”, a 60.954,27 ze środków własnych gminy Sława.
 

Z wizytą w przyszłej siedzibie

Ilustracja do informacji: Z wizytą w przyszłej siedzibie
Przy ulicy Henryka Pobożnego od kilku miesięcy realizowana jest inwestycja, mająca na celu budowę kulturalnego centrum Sławy. Powstaje obiekt, jakiego wcześniej w naszej gminie nie było. Sala widowiskowo-teatralno-kinowa o pojemności ok. 300 miejsc, scena o pow. 80 mkw, garderoby, szatnie, zaplecza socjalne, a także pomieszczenie obsługi sceny.
Ponadto do sąsiedniego budynku, po dawnej szkole podstawowej, przeniesiona zostanie siedziba SCKiW wraz z Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli oglądać koncerty, spektakle i brać czynny udział w życiu kulturalnym. Dziś plac budowy wizytowali pracownicy SCKiW wraz Dyrektorem - Tomaszem Krzymińskim. Ocenili oni postęp prac i omówili bieżące sprawy i system działania w nowej siedzibie. Przypomnijmy, iż wartość budowy sali to 10.455.000,00 zł, z czego 7.200.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 250.000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Natomiast kwota 3.005.000,00 zł jest wkładem własnym Gminy Sława. Natomiast przebudowa byłych klas i adaptacja na pomieszczenia biurowe i pracownie artystyczne to koszt 5.999.000,00 zł, z czego 3.536.590,00 zł pozyskano z funduszu rządowego, a 2.462.410,00 zł to wkład własny gminy.
 

Ulica Jeziorna wyremontowana

Ilustracja do informacji: Ulica Jeziorna wyremontowana
Dokonano odbioru technicznego inwestycji, która była prowadzona w Radzyniu.
Jakiś czas temu zakończyły się główne prace przy remoncie jezdni, w ramach tej inwestycji wyremontowany został odcinek jezdni o długości 380 metrów. Nowa nawierzchnia wykonana z betonu asfaltowego ma szerokość 3 metry, która dodatkowo poszerzona została kruszywem drogowym. 
Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 299.825,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 139.431,76 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało pozyskane przez Gminę Sława, a pozostałą część finansowania pokryła gmina ze swoich własnych środków.

Droga we Wróblowie gotowa

Ilustracja do informacji: Droga we Wróblowie gotowa
Po intensywnych pracach odbiór techniczny potwierdził jakość wykonanych działań. Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów przeszedł pomyślnie przez proces odbioru. Oznacza to, że nowa nawierzchnia, jest gotowa do użytku przez mieszkańców wsi.
Cieszymy się, że ta inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i harmonogramem. Całkowita wartość projektu wynosiła 858.932,22 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 389.159,63 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło nam przeprowadzić tę ważną modernizację. Pozostałą część środków, czyli 469.772,59 zł, pokryła gmina ze swoich własnych środków finansowych.

Prace na ostatniej prostej 

Ilustracja do informacji: Prace na ostatniej prostej 
W Bagnie od kilku miesięcy trwają zaawansowane prace, a miejscowość przechodzi prawdziwą metamorfozę. Roboty drogowe objęły niemal wszystkie ulice. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, wyremontowane i odtworzone zostały przydrożne rowy. Aktualnie trwają prace przy budowie ostatniego zjazdu i równany jest teren. Na dniach zostanie wylana ostatnia warstwa asfaltu.
Wszystko to dzięki dofinansowaniu, jakie nasza gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity inwestycji wynosi 4.077.703,08 zł, z czego 3.996.149,02 zł to kwota pozyskanych środków. Pozostała część 81 554,06 zł  to wkład własny gminy Sława. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, które na realizacje zadania ma czas do 3 stycznia 2024 roku.
 

Słonecznikową czeka przebudowa

Ilustracja do informacji: Słonecznikową czeka przebudowa
W Lubogoszczy kolejna droga zostanie utwardzona. Tym razem jest nią ulica Słonecznikowa, która dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma doczeka się przebudowy
W ramach inwestycji wybudowana zostanie 460 m jezdni z kostki brukowej oraz chodnik. Powstaną zjazdy do posesji, a całość uzupełni zieleń drogowa. Przewidziana wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.105.260,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł to dofinansowanie. Pozostała część 105.260,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.
1 2 3 4 5 6 ... 57

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl
Znajdź nas na Facebooku